Ulepszone rozliczanie i zarządzanie usługami w Multimedia Polska

Spółka ATM zakończyła wdrażać system SMaCS (Service Management and Charging System) w sieci operatora Multimedia Polska. Rozwiązanie, przeznaczone do zarządzania i rozliczania usług internetowych (dla użytkowników sieci DSL), kosztowało 1,5 mln zł.

SMaCS w konfiguracji zastosowanej w Multimedia Polska pozwala na szybkie wprowadzanie nowych usług internetowych oraz zarządzanie nimi (sześć lokalizacji systemu). W warstwie sieciowej rozwiązanie oparte jest na platformie BRAS Cisco Systems. System udostępnia także bardziej klarowne modele rozliczeń (usługi głosowe, transmisja danych, multimedia itp.).

Platforma Service Management and Charging System jest aplikacją warstwy pośredniczącej (middleware), wykonaną w technologii SOA (Service Oriented Architecture). System upraszcza łączenie procesów biznesowych z siecią danego operatora oraz umożliwia realizację kolejnych scenariuszy usług internetowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200