Ulepszone modelowanie

Logic Works wprowadził na rynek nową wersję swego podstawowego narzędzia do modelowania danych ErWin ERX 3.0.

Logic Works wprowadził na rynek nową wersję swego podstawowego narzędzia do modelowania danych ErWin ERX 3.0.

Narzędzia Logic Works do modelowania danych są mało znane w Polsce, chociaż jest kilka firm używających ich z powodzeniem w swych projektach programistycznych. Logic Works wprowadził na rynek nową wersję swego podstawowego narzędzia do modelowania danych ErWin ERX 3.0 o ulepszonych właściwościach w zakresie planowania i realizowania projektów informatycznych. Rozdzielenie projektu logicznego i fizycznego bazy, możliwość definiowania widoków na bazę, automatyczne rozwiązywanie relacji wiele-na-wiele to niektóre z cech pakietu oszczędzających czas pracy programisty.

ErWin pozwala na tworzenie schematu bazy dla wielu serwerów baz danych SQL (użytkownik może także używać dowolnej nie zdefiniowanej bazy, dopisując własny plik definiujący serwer), może także zdjąć schemat z istniejącej bazy i utworzyć plik definiujący równoważną bazę dla innego serwera oraz porównywać schematy istniejących baz.

ErWin pozwala na stworzenie schematu logicznego bazy, utworzenie na tej podstawie schematu fizycznego, tj. przypisanie tabelom logicznym nazw, rozmiarów pól i nadanie im właściwości, połączenie z konkretnym serwerem bazy danych, wygenerowanie kodu definiującego bazę w języku DDL (Data Definition Language) oraz wykonanie go w serwerze bazy danych w celu jej utworzenia.

Podczas opracowywania aplikacji, gdy programiści dodają nowe widoki, tworzą nowe tabele albo dokonują ich modyfikacji, ErWin wykrywa te zmiany i przenosi je do odpowiednich diagramów bazy.

Podstawowymi modułami pakietu są narzędzie do graficznego tworzenia diagramów encji i edytory diagramów. Za pomocą pakietu można tworzyć definicje bazy dla wielu systemów zarządzania bazami danych SQL: Oracle, Informix, IBM, Sybase, Microsoft i in. ErWin pozwala także na tworzenie schematów baz dla typowych systemów biurkowych, takich jak: Access, Paradox, FoxPro i Clipper.

W zakresie wspomagania programowania aplikacji można korzystać z oferowanych możliwości współpracy z Visual Basic i PowerBuilder. ErWin ERX 3.0 jest zgodny z poprzednią wersją ERX 2.6, ale zapisuje informacje w nowym formacie plików, których nie można odczytać za pomocą poprzednich wersji programu.

Za dodatkową opłatą można otrzymać moduł ModelMart wspomagający grupową pracę programistów nad projektem oraz BPWin, służący do modelowania procesów biznesowych. ErWin ERX działa na Windows NT i Windows 95; istnieje także ograniczona, 16-bitowa wersja dla Windows 3.x. Cena (w USA) dla jednego programisty wynosi 3500 USD.


TOP 200