Ulepszona kontrola WLAN

Sieci WLAN standardu 802.11 zdobywają cały czas nowych zwolenników. Zarządzanie takimi sieciami nie jest jednak trywialnym zagadnieniem. Warto wspomnieć o trzech standardach - jednym już zaaprobowanym i dwoma, nad którymi trwają cały czas prace - które pozwalają lepiej kontrolować takie środowiska.

Standard 802.11e został zatwierdzony przez IEEE w czwartym kwartale 2005 r. Wprowadził on zmiany do warstwy MAC (Medium Access Control), które wspierają funkcje Quality of Service. Sieci WLAN mogą dzięki nim lepiej obsługiwać aplikacje multimedialne i udostępniają nowe klasy danych (voice, video, best-effort i background). Standard podnosi jakość, jaka jest wymagana przy takich usługach korzystających z połączeń radiowych, jak telefonia IP (Voice over Wi-Fi) czy strumieniowe przesyłanie obrazów wideo.

Prace nad standard 802.11k. trwają od kilku lat. Specyfikacja pozwala lepiej kontrolować radiowe zasoby środowisk WLAN, definiując np. metody zarządzania kanałami radiowymi, sposoby płynnego przełączania użytkowników między poszczególnymi punktami dostępowymi (roaming) czy oferując narzędzia służące do mierzenia jakości sygnału radiowego.

Zobacz również:

IEEE pracuje też od początku 2005 r. nad kolejnym standardem WLAN o nazwie 802.11v. Standard definiuje procedury pozwalające sprawdzać, jak są skonfigurowane radiowe zainstalowane w komputerach (klienci korzystający z usług sieci WLAN) oraz wprowadzać do tych konfiguracji zmiany. Jedna z procedur określa np., z którymi punktami dostępowymi czy sieciami WLAN mogą się łączyć się adaptery klientów.

Wiele funkcji oferowanych przez standard 802.11v będzie można implementować przez wprowadzenie odpowiednich poprawek do oprogramowania zarządzającego środowiskiem WLAN. Pełna implementacja standardu będzie jednak możliwa dopiero po wprowadzeniu określonych poprawek do warstwy sprzętowej rozwiązań.


TOP 200