Ulepszenia w Windows 98

Nowy system zawiera kilka mechanizmów przyspieszających uruchamianie aplikacji.

Nowy system zawiera kilka mechanizmów przyspieszających uruchamianie aplikacji.

Do najważniejszych usprawnień wydajności systemu Windows 98 należy wprowadzenie modułów przyspieszających ładowanie programów. Pozwalają one na przyspieszenie tej operacji nawet o 30-40%. Jak można skorzystać z tej nowej technologii i które programy systemowe są odpowiedzialne za takie przyspieszenie?

Oszczędzanie RAM

Program instalacyjny Windows 98 uruchamia automatycznie narzędzie WinAlign.dll, które przepisuje aplikacje tak, że ich wykonywalne części zaczynają się przy ok. 4 KB adresów. Takie "wyrównane" programy są uruchamiane szybciej i zajmują w pamięci mniej miejsca. Korzystają one z tego, że Windows 98 wspiera opcję tzw. mapped memory I/O out of cache. Oznacza to, iż system pozwala na uruchamianie programów zapisanych w pamięci podręcznej bez potrzeby kopiowania ich kodu do obszaru głównej pamięci systemowej RAM. Powoduje to oszczędność RAM oraz zmniejsza wykorzystanie pamięci dyskowej (pliku wymiany), do którego dostęp jest znacznie wolniejszy.

WinAlign przynosi największe korzyści, gdy tabela alokacji plików (FAT) na dyskach pracuje w trybie 32-bitowym. System FAT-32 jest bardziej efektywny niż FAT-16 używany standardowo przez starsze wersje Windows. Po zainstalowaniu FAT-32 dysk zwiększa pojemność, a wielkość oszczędności można określić uruchamiając program FAT32win.exe, umieszczony w folderze \Tools\Reskit \Config na dysku instalacyjnym Windows 98. W przypadku dysków o pojemności większej niż 1 GB zysk wynosi najczęściej ok. 20%. W napędach o pojemności do 8 GB FAT-32 zakłada standardowo klastry o długości 4 KB, które doskonale współpracują z programami wyrównanymi przez narzędzie WinAlign.

Konwersja na FAT-32

Tabelę FAT-32 wprowadzono do systemu Windows 95B w 1997 r. i obecnie system ten pracuje niezawodnie. Program do konwersji dysków z FAT-16 na FAT-32 - Drive Converter dostarczany wraz z Windows 98 pracuje dobrze, po wykryciu zaś niezgodności - co zdarza się głównie w przypadku laptopów lub notebooków z opcją "hibernacji" systemu - tworzy odpowiednie ostrzeżenia.

Należy pamiętać, że program do kompresji danych DriveSpace 3 nie poddaje kompresji napędów pracujących w trybie FAT-32. Szczegółowe informacje o FAT-32 są dostępne w Windows 98 Resource Kit - plik Rk98book.chm w folderze \Tools\Reskit\ Help, rozdział Disks and File Systems.

WinAlign optymalizuje obecnie tylko sposób zapisu programów Microsoft, włączając w to pliki wykonywalne systemu Windows 98 i aplikacje wchodzące w skład pakietów Office 95 i 97. Narzędzie to nie przyspiesza aktualnie procesu ładowania programów innych producentów.

Aby obejrzeć listę zoptymalizowanych aplikacji, wystarczy otworzyć plik Winali.ini znajdujący się w folderze \Windows\System. Do listy tej można dodawać inne programy, choć nie należy tego robić samodzielnie. Lepiej poczekać, aż producenci opracują i udostępnią odpowiednie wersje oprogramowania.

Optymalne ładowanie

Ponadto Windows 98 dysponuje nowym narzędziem Taskmon.exe, które automatycznie zapamiętuje kolejność ładowania do pamięci plików każdej uruchamianej aplikacji. Program ten zapisuje odpowiednie informacje w plikach o rozszerzeniach .LGC umieszczonych w ukrytym folderze \Windows\Applog, których zawartość można przejrzeć przy użyciu edytora Notepad. Taskmon zapisuje dane o sposobie ładowania każdego programu po jego drugim uruchomieniu, a następnie weryfikuje je po każdym kolejnym co trzecim otwarciu. Narzędzie to optymalizuje szybkość ładowania plików najczęściej uruchamianych programów.

Ostatnim modułem optymalizującym szybkość uruchamiania aplikacji jest Disk Defragmenter. Program ten wykorzystuje informacje zapisane przez Taskmon.exe, korygując kolejność zapisu plików na dysku, tak by dostęp do nich był możliwie najszybszy.

Programy porządkujące dane na dyskach, które nie są zgodne z Windows 98 (nie korzystają z informacji zawartych w plikach .LGC), mogą zmienić tę optymalną kolejność zapisu i dlatego lepiej ich nie uruchamiać.

<hr size=1 noshade>Brian Livingston jest współautorem książki Windows 95 Secrets Gold i wielu innych pozycji o systemie Windows. E-mail: brian_livingston@infoworld.com .

Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, opr. jch.