Ulepszamy sieć Wi-Fi

Z jednej strony instalacja sieci bezprzewodowej jest obecnie bardzo łatwa - wystarczy wyciągnąć z pudełka router lub punkt bezprzewodowy z domyślnymi ustawieniami i podłączyć zasilanie. Z drugiej strony - można usłyszeć wiele sprzecznych opinii o korzystaniu z sieci Wi-Fi, co na ogół wynika z niedostatecznej wiedzy użytkowników na temat kanałów i częstotliwości, różnic między standardami a/b/g/n czy stosowanych mechanizmów bezpieczeństwa.

Kanały, częstotliwości, propagacja

Sieci Wi-Fi wykorzystują do pracy częstotliwości radiowe, z których możliwe obecnie do zastosowania to 2,4 GHz oraz 5 GHz. W większości krajów są one nielicencjonowane, dzięki czemu - w przeciwieństwie do częstotliwości licencjonowanych - nie płaci się za ich wykorzystanie, ale współdzieli. Rodzi to jednak wiele problemów. Nie wszystkie kraje wspierają ten sam zakres nielicencjonowanych częstotliwości. Na przykład w Japonii stosowana jest specyfikacja 802.11j, która w rzeczywistości jest standardem A, wykorzystującym zakres częstotliwości 4,9-5,0 GHz.

Podstawowe parametry technologii bezprzewodowych

Podstawowe parametry technologii bezprzewodowych

Zakres dostępnych częstotliwości (od-do) określamy pasmem. Jest ono dzielone na równe części, tworząc kanały. Istotnym parametrem jest także szerokość kanału częstotliwości. Maksymalna szerokość kanału stosowana przez standard jest ściśle zdefiniowana, ale można zmniejszać lub zwielokrotniać ten parametr. Modyfikacje standardów, znacząco zwiększające szybkość łącza, polegają właśnie na zmianach szerokości kanału. Trzeba jednak brać pod uwagę regulacje panujące w danym kraju, ponieważ zwielokrotnianie szerokości kanału nie zawsze jest dopuszczalne.

Zobacz też: Bezpieczne WiFi

Generalnie, dowolna sieć pracująca na częstotliwości 2,4 GHz pozwala na wykorzystanie co najmniej 11 kanałów radiowych, z których kanały 1, 6 i 11 nie zakłócają się wzajemnie. Jeden z nich będzie domyślnie ustawiany przez producentów w konfiguracjach ów oraz punktów bezprzewodowych. W sieciach pracujących na częstotliwości 5 GHz otrzymujemy dużo większy zakres kanałów, które nie zakłócają się. Jedyną kwestią do rozważenia pozostaje wybór poprawnego zakresu kanałów obowiązującego w danym kraju. W sieciach 5 GHz restrykcje są większe, ponieważ na zbliżonych częstotliwościach pracują instalacje wojskowe (m.in. radary). Automatyzację procesu wyboru kanału wspomagają rozmaite systemy (m.in. DFS). Zazwyczaj w takich przypadkach jest przeprowadzana analiza środowiska radiowego, po czym następuje wybór najlepszej częstotliwości.

Polecamy: Kabel vs WLAN na brzegu firmowej sieci

Możliwość działań na kanałach częstotliwości została wykorzystana szczególnie przy wprowadzaniu standardu N. Korzystając z zalet MIMO, używamy nawet trzech kanałów do zwiększenia całkowitej wydajności. Niektórzy dostawcy sprzętu implementują podobne techniki zwiększające wydajność. Urządzenia oparte na specjalizowanych układach potrafią łączyć 2 kanały 2,4 GHz lub 5 GHz. Dostępnych jest również wiele urządzeń pracujących w obu pasmach (zarówno 2,4 GHz, jak i 5 GHz) - najczęściej stosowanych do zapewnienia zgodności z każdym standardem. Gdy potrzebny jest duży zasięg w zróżnicowanym środowisku (ściany, drzwi itp.), dobrym wyborem będzie częstotliwość 2,4 GHz. Przy bezpośredniej linii widoczności, gdy potrzebujemy dużej wydajności, wykorzystajmy częstotliwość 5 GHz.


TOP 200