Ułatwić zarządzanie

HP oferuje bezpłatnie zestaw narzędzi do zarządzania serwerami i stacjami roboczymi.

HP oferuje bezpłatnie zestaw narzędzi do zarządzania serwerami i stacjami roboczymi.

Każdy z producentów serwerów opartych na procesorach Intela oferuje wraz z nimi pewien zestaw narzędzi, umożliwiających zarządzanie tymi serwerami i siecią lokalną, w której pracują. Hewlett-Packard jest jedynym producentem, który narzędzia takie dostarcza nie tylko z serwerami, ale także z komputerami osobistymi Vectra. Pakiet TopTools tej firmy umożliwia pełne, zdalne zarządzanie stacjami pracującymi w sieci oraz inwentaryzację ich zasobów przy wykorzystaniu zwykłej przeglądarki WWW . Ten sam produkt w wersji dla serwera pozwala monitorować z dowolnego miejsca sieci korporacyjnej (lub spoza niej) wiele parametrów, mających wpływ na pracę najważniejszych maszyn w firmie.

Tajemnica pięciu narzędzi

Administrator może wykorzystywać możliwości pakietu TopTools na dwa sposoby: manualnie łączyć się z wybranymi stacjami roboczymi za pośrednictwem przeglądarki WWW bądź też użyć do tego celu pakietu do zarządzania sieciami, takiego jak HP OpenView Network Node Manager czy też Microsoft Systems Management Server. Drugi sposób jest bardziej efektywny, ponieważ pozwala jednocześnie zbierać informacje lub zmieniać konfigurację wielu stacji roboczych i serwerów. Hewlett-Packard dostarcza specjalne wersje TopTools dla OpenView oraz SMS, zapewniające pełną integrację funkcjonalności tego pakietu na tych platformach zarządzania.

Podstawowym źródłem informacji o konfiguracji, zasobach i przebiegu pracy komputerów wyposażonych w pakiet TopTools jest interfejs DMI (Desktop Management Interface). Pozwala on zgromadzić ponad 300 różnych atrybutów określających stan, w jakim znajduje się komputer osobisty, pracujący w sieci. HP zapowiada, że TopTools będzie potrafił zarządzać komputerami innych producentów, gdy tylko będą one zgodne z DMI.

W ramach pakietu zintegrowanych jest pięć narzędzi, umożliwiających administratorowi dostęp do pięciu grup funkcji. Podstawowym z nich jest AssetTools, pozwalający na przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów stacji roboczych i serwerów. Dzięki niemu można uzyskać informacje o zainstalowanym w komputerze procesorze, dyskach twardych, pamięci oraz kartach sieciowych (włącznie z informacją o producencie i numerem seryjnym). Ponadto umożliwia obejrzenie konfiguracji pamięci (w jaki sposób jest ona obsadzona w gniazdach i ile gniazd jest jeszcze wolnych), zebranie informacji o użytkownikach wykorzystujących stację, a także nadanie stacji roboczej unikalnej etykiety, identyfikującej ją przy kolejnych inwentaryzacjach.

Problemy związane z niewłaściwą konfiguracją bądź użytkowaniem stacji roboczej pomaga rozwiązywać narzędzie ConfigTools. Udostępnia ono administratorowi szczegółowe informacje o konfiguracji stacji roboczej, tzn. danych dotyczących wersji BIOS-u, zainstalowanym systemie operacyjnym (wraz z jego konfiguracją), pamięci podręcznej i pracy dysków twardych.

Za pomocą ConfigTools administrator może także szybko zablokować lub odblokować klawiaturę, myszkę, przycisk Reset lub wyłącznik na dowolnej stacji, pracującej w sieci. Może również zdalnie wprowadzić zmiany w konfiguracji i wymusić ponowne uruchomienie komputera (natychmiastowe lub dopiero gdy użytkownik zamknie wszystkie uruchomione aplikacje). Narzędzie to umożliwia także zdalne włączanie i wyłączanie stacji roboczych za pośrednictwem sieci.

Za monitoring pracy stacji roboczych i serwerów odpowiada moduł SafeTools. Analizuje on pracę zainstalowanych w komputerach dysków twardych, dzięki czemu potrafi wcześniej poinformować odpowiedzialną osobę o możliwości wystąpienia awarii, co pozwala podjąć odpowiednie działania przed utratą zapisanych na dysku danych. W połączeniu z pakietem antywirusowym SafeTools mogą automatycznie sygnalizować pojawienie się w sieci wirusów, co także umożliwia odpowiednio wczesne podjęcie działań przez administratora.

Do ustanawiania i monitorowania bezpieczeństwa stacji roboczych stworzono oddzielny moduł o nazwie ProtectTools. Wykrywa on wszelkie nie autoryzowane próby dostępu do stacji roboczych, włącznie z otwarciem ich obudowy (nawet wtedy gdy są one wyłączone) i powiadamia o tym administratora. Umożliwia też zdalną zmianę haseł użytkowników logujących się na stacjach roboczych, gdy ci np. zapomną, jak brzmi przydzielone im hasło. Operacja ta może być wykonywana zarówno na pojedynczych stacjach roboczych, jak i całych ich grupach jednocześnie.

Przed rokiem 2000

Ostatnim z narzędzi wchodzących w skład pakietu TopTools jest FlashTool - moduł umożliwiający przeprowadzenie zdalnej aktualizacji BIOS-u na wszystkich komputerach pracujących w sieci. Proces ten składa się z trzech etapów. W pierwszym następuje "odpytanie" wszystkich komputerów o zainstalowanych na nich aktualnie wersję BIOS-u oraz jej producenta. Następnie informacje te przesyłane są do centralnej konsoli zarządzania, która segreguje otrzymane dane i grupuje komputery według zainstalowanych na nich wersji BIOS-u. W drugim etapie administrator musi przygotować odpowiednie pakiety aktualizacyjne BIOS-u i następnie zainicjować proces ich rozsyłania do stacji pracujących w sieci. Po ich otrzymaniu stacja automatycznie aktualizuje BIOS, ponownie się uruchamia i wysyła do administratora informacje o powodzeniu (bądź niepowodzeniu) operacji.


TOP 200