Ulatujące procenty

Informix Software od początku zajmował się jedną technologią - relacyjnymi bazami danych.

Informix Software od początku zajmował się jedną technologią - relacyjnymi bazami danych.

Jeszcze przed kilkoma laty Informix skutecznie rywalizował z firmą Oracle o udział w rynku dla Unixa, dobrze też radził sobie na rynku baz dla Windows. Ważnym momentem w historii Informixa było przejęcie pod koniec 1995 r. firmy Illustra, oferującej relacyjno-obiektową bazę danych. Ówczesny dyrektor generalny Phil White zachwycał się wtedy, twierdząc: "Illustra ma najlepszy relacyjno-obiektowy system baz danych na świecie. Dzięki przejęciu Illustry udało nam się wyprzedzić konkurentów o rok". Jak się później okazało, był to początek kłopotów.

Nietrafione obiekty

Hitem 1996 r. były bazy obiektowe i relacyjno-obiektowe. Miały one dostarczać dane multimedialne dla rozwijającego się żywiołowo Internetu. Taki kierunek rozwoju przeforsował w Informixie Michael Stonebraker, twórca Illustry. Wysiłek marketingowy nie przekładał się jednak na wzrost sprzedaży. Szybko okazało się, że dla Internetu ważniejsze od obsługi multimediów jest sprawne, dynamiczne udostępnianie danych z typowych baz relacyjnych. Nie upowszechniła się promowana przez Informixa technologia modułów DataBlade, dodawanych do jądra bazy w celu rozszerzenia jego właściwości. Brak spójnej wizji rozwoju spowodował, że najlepsi programiści masowo odchodzili z firmy. Już w 1997 r. zaczęto spekulować o konieczności wystawienia Informixa na sprzedaż.

Dryfujący statek

Kolejne zmiany na najwyższych szczeblach zarządzania spowodowały następne zmiany strategii. W 1998 r. naczelnym hasłem marketingowym stały się hurtownie danych. Po wykupieniu firmy Red Brick, w ofercie Informixa pojawia się serwer wielowymiarowej bazy, przeznaczony do obsługi hurtowni danych, konkurujący z kupionym wcześniej podobnym, ale uboższym funkcjonalnie, serwerem MetaCube.

W tym czasie Informix wszedł na nie znany mu dotąd rynek aplikacji, oferując specjalizowane, dziedzinowe aplikacje do analizy. Jak ocenia Nigel Pendse (www.olapreport.com), udział firmy w rynku aplikacji i narzędzi analitycznych był mniejszy niż udział w rynku baz danych. Oznaczało to więc, że klienci Informixa kupowali aplikacje analityczne u innych dostawców. Do poprawy sytuacji nie przyczyniło się również wykupienie firmy Ardent Software.

Topniejący tort

Mimo kłopotów finansowych firma cały czas dysponowała doskonałymi relacyjnymi motorami baz danych, opartymi na technologii Dynamic Server. Szybko jednak traciła udział w rynku na rzecz Oracle'a, IBM i Microsoftu. Jeżeli w 1996 r. udział Informixa w rynku baz danych wynosił ok. 15%, w roku 1997 r. jeszcze ok. 11%, to w roku 1999 r. spadł do 4,3%. Analitycy ocenili, że w 2000 r. udział Informixa w sprzedaży baz nie przekroczył 3%.


TOP 200