Ukryty diagnostyk

Do Windows 98 dołączono narzędzie do analizy warstwy sprzętowej komputerów PC - Microsoft Hardware Diagnostic Tool (Hwinfo.exe).

Do Windows 98 dołączono narzędzie do analizy warstwy sprzętowej komputerów PC - Microsoft Hardware Diagnostic Tool (Hwinfo.exe).

Program Hwinfo może być przydatny przy rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, które zakłócają pracę systemu. Narzędzie nie jest udokumentowane przez Microsoft. Tworzy te same informacje, które są wyświetlane przez udokumentowaną funkcję System Information. Hwinfo ma jednak tę zaletę, że wszystkie dane są prezentowane w pojedynczym oknie tekstowym, podczas gdy System Information używa dużego zestawu okien. Ponadto ułatwia kopiowanie, wklejanie i drukowanie kompletu lub części dostępnych informacji o systemie. Warto wypróbować jego działanie.

Aby uruchomić Hwinfo, należy użyć nie udokumentowanego przełącznika /ui (ui to pierwsze litery wyrazów user interface), kliknąć na Start, Uruchom i wpisać polecenie hwinfo.exe/ui. Wówczas zostaje wyświetlone okno zawierające listę z parametrami, które opisują konfigurację warstwy sprzętowej PC oraz ustawienia znajdujące się w bazie danych Registry. Lista nie jest przejrzysta, ale można ją zmodyfikować na kilka sposobów.

1. Można np. rozwinąć menu Widok i wybrać opcję Urządzenia z problemami. Lista zostanie wtedy ograniczona tylko do informacji mających związek z konfliktami w warstwie sprzętowej systemu, które tworzą komunikaty błędu.

2. Jeśli użytkownik rozwinie menu Widok i zaznaczy opcję Podsumowanie zasobu, program wyświetli listę zawierającą informacje o pamięci (lokalizacje istotnych danych), kanałach Direct Memory Access (DMA), adresach wejścia/wyjścia i przerwaniach używanych przez urządzenia zainstalowane w komputerze. Ponadto lista zawiera nazwy programów, które Windows uruchamia automatycznie podczas startu systemu.

Więcej informacji o funkcjach System Information można znaleźć pod adresem support.microsoft.com/support/kb/articles/Q184/0/75.asp, a niektóre informacje o programie Hwinfo są dostępne pod adresem support.microsoft.com/support/kb/articles/Q185/9/56.asp.

--------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie InfoWorld oprac. jch


TOP 200