Ukraina walczy ze spamem

Spam stanowi coraz większy problem także dla naszych wschodnich sąsiadów. Senat Ukrainy będzie w najbliższym czasie rozpatrywał zmiany do ustawy o reklamie, regulujące m.in. reklamę w mediach elektronicznych. Na celowniku nowego prawa znalazł się właśnie spam.

Kluczowy zapisem ustawy jest zezwolenie ma wysyłanie masowych mailingów

reklamowych wyłącznie za uprzednią zgodą adresata. Ukraina wybrała zatem

bezpieczniejszy z punktu widzenia konsumenta model "opt-in". Każdy

mailing powinien ponadto zawierać szczegółowe informacje o nadawcy oraz

pozwalać adresatowi na wypisanie się z listy przy czym wielkość

czcionki, którą są podane te informacje musi być przynajmniej taka sama

jak pozostałego tekstu reklamy.

Ciekawostką ukraińskiej ustawy jest szczegółowość z jaką autorzy

określają co jest a co nie jest masowym mailingiem. Opisanym regulacjom

podlegają wszystkie podmioty wysyłające w ciągu doby listy do więcej niż

2500 adresatów, w ciągu miesiąca - 25 tys. lub do 250 tys. w ciągu roku.