Układanka z chmur

Czynnikiem napędowym cloud computing jest przede wszystkim gwałtownie rosnąca liczba inteligentnych urządzeń mobilnych, coraz szybsze łącza internetowe oraz aplikacje Web 2.0, "produkujące" olbrzymie wolumeny danych. Co składa się na przetwarzanie w chmurach?

Cloud computing to zarówno biznesowy model dostarczania usług, jak i technologia zarządzania infrastrukturą. Biznesowy model dostarczania usług zapewnia użytkownikom optymalne zestawienie sprzętu, oprogramowania i zasobów sieciowych za pomocą internetu, a serwery usługodawcy są wyposażane zgodnie z logicznymi potrzebami usługi, wykorzystując zaawansowane narzędzia automatycznego zarządzania. Usługi te mogą być użytkowane za pośrednictwem interfejsu przeglądarkowego, który przesłania złożoność dynamicznej infrastruktury zaplecza.

Polecamy: Dwa małe "a" i duże zmiany

Zobacz również:

Układanka z chmur

Ewolucja cloud computing

Odpowiednio zaprojektowany interfejs użytkownika sprawia, że infrastruktura wspierająca aplikacje jest dla niego transparentna. Aplikacje rezydują w centrach danych, gdzie zasoby komputerowe mogą być dynamicznie udostępniane i współużytkowane - w celu osiągnięcia maksymalnego wykorzystania inwestycji w infrastrukturę. Odpowiednie platformy zarządzania zapewniają, że koszty dodawania nowych zasobów w chmurze mogą być istotnie niższe niż uzupełnianie własnej infrastruktury.

Nowe technologie zarządzania infrastrukturą pozwalają na administrowanie dużą liczbą wysoce zwirtualizowanych zasobów jako pojedynczym, dużym zasobem. To z kolei umożliwia szybkie zwiększanie zasobów w centrach danych bez istotnego zwiększania liczby personelu tradycyjnie wymaganego do utrzymywania takich przyrostów.

W kilku słowach...

Cloud computing to model przetwarzania komputerowego umożliwiający dostęp do zasobów, które mogą być szybko alokowane i zwalniane, przy minimalnej interakcji użytkownika lub samego dostawcy usług.

Korzystanie z tradycyjnych praktyk zarządzania centrum danych powoduje, że udostępnianie zasobów użytkownikom końcowym może być czasochłonne. Obejmuje ono wiele etapów, takich jak: zapewnienie sprzętu, znalezienie dodatkowej przestrzeni i dostatecznej mocy zasilania, a także chłodzenia, przydzielenie administratorów instalujących system operacyjny oraz warstwy pośredniczące i programowanie aplikacyjne, zapewnienie sieci, a także zabezpieczenie tego środowiska. Chmura znacząco usprawnia ten proces, wprowadzając automatyzację, oddzielenie biznesowego przepływu zadań od zasobów, pozwalając użytkownikowi na wybieranie usług IT z katalogu - po zaaprobowaniu przez administratora, chmura wykona resztę.

Polecamy: Backup - na taśmy czy w chmurze?

Odpowiedni interfejs użytkownika pozwala zarówno użytkownikowi, jak i administratorowi na łatwe zarządzanie i wyposażanie w zasoby podczas trwania żądanej usługi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200