Układanka z chmur

Zarządzanie infrastrukturą

Administrowanie infrastrukturą jest głównym wyzwaniem w środowisku zwirtualizowanym. Budowanie środowiska wirtualizacji bez właściwego podejścia do zarządzania może zwiększyć złożoność środowiska i tworzyć dodatkowe koszty, które mogą zniwelować oszczędności wynikające z wprowadzenia wirtualizacji. Kluczem do administrowania tymi problemami jest automatyzacja. Chmura musi być wyposażona w narzędzia, które ułatwiają, upraszczają i umożliwiają zarządzanie środowiskiem fizycznym, zapewniającym zasoby serwerom wirtualnym.

Automatyzacja jest stosowana do najczęściej wykonywanych zadań w dynamicznym centrum danych: ładowania i rozładowania aplikacji. Ładowanie jest procesem instalowania i konfigurowania systemu operacyjnego i dodatkowego oprogramowania na serwerach, aby mogły być dostępne do użytecznej pracy. Rozładowanie dotyczy kroków niezbędnych do automatycznego "zwrotu" serwera do puli zasobów tak, aby był dostępny do innych zadań.

Zobacz również:

  • Bezpieczeństwo w edge computing: 4 trendy, które należy obserwować
  • Udowadniamy wartość analityki na brzegu sieci
  • Edge computing: 5 potencjalnych pułapek
Układanka z chmur

Uproszczony schemat wirtualizacji

Ładowanie aplikacji rozpoczyna się zazwyczaj od wyposażania serwerów. Ręczne wykonywanie tego zadania jest czasochłonne i pracochłonne, ponieważ wymaga wielu złożonych kroków, takich jak instalacja systemu operacyjnego i oprogramowania oraz konfigurowanie sieci i pamięci masowej. Zadania te są często przyczynami błędów i wymagają doświadczonego personelu administracyjnego, specjalizującego się w systemach operacyjnych, pamięci masowych i sieci. Co więcej, aplikacje potrzebują zazwyczaj unikatowych kroków instalowania i konfigurowania, co także wprowadza dodatkowe ryzyko pojawienia się błędów. Obniżenie tego ryzyka jest możliwe dzięki automatyzacji.

Aby właściwie administrować zasobami przetwarzania, ważne jest rozpoznanie, jakie bieżące i przyszłe zasoby są potrzebne do realizacji zleceń. Bez takiego rozpoznania nie można przewidzieć, jak wielu użytkowników ma być obsługiwanych, ani też zapewnić utrzymania stabilnego potoku aplikacji.

Chmura powinna mieć zdolność komunikowania stanu wyposażenia i dostępności zasobów i rezerwować je do przyszłego użycia.

Systematyczną obsługę żądań zapewnia np. portal samoobsługi. Może on gwarantować użytkownikom możliwość zlecania dodatkowych zasobów (lub przeglądania stanu już wdrożonych usług). Portal taki zapewnia również administratorom zatwierdzanie lub odrzucanie zleceń - z chwilą zaakceptowania, wyposażanie w zasoby, systemy operacyjne i odpowiednie aplikacje jest automatycznie realizowane przez system. Inną funkcją takiego portalu może być możliwość wykonywania rutynowych zadań, takich jak uruchamianie, zatrzymywanie lub restartowanie usług.

Artur Żarski, Developer Evangelist, Microsoft
Każde centrum danych to zestaw dużej liczby komputerów podłączonych w jedną dużą infrastrukturę, mającą na celu zapewnienie ciągłej pracy użytkownikom korzystającym z usług firmy, oferującej dostęp do swojego data center. Wirtualizacja jest bardzo istotna warstwą środowiska cloud computing, dzięki niej mamy możliwość nie tylko obniżenia kosztów działania data center, ale również wykorzystania dostępnych zasobów w optymalny sposób. Bez wirtualizacji są to kręcące się puste dyski lub cykle procesora - czyli optymalnie zarządzamy zasobami, to również możliwość budowania w prosty sposób środowisk testowych. Jest bardzo wiele zalet korzystania z wirtualizacji, ale najważniejsze to poczucie bezpieczeństwa, gdy w prosty sposób możemy przenieść maszynę wirtualną z jednego serwera, który właśnie uległ awarii na inny. Wirtualizacja w przypadku chmury to również możliwość rozmieszczenia maszyn wirtualnych w różnych miejscach świata i optymalny dostęp dla osób z danego regionu geograficznego do swoich danych.


TOP 200