Układanka z chmur

Dynamiczne centrum danych

Z architektonicznego punktu widzenia, usługi dynamicznej infrastruktury mogą być podzielone logicznie na poziomy. Poziom fizyczny jest wirtualizowany w celu zapewnienia elastycznej, dostosowywanej platformy polepszającej efektywność użytkowania zasobów. Dla dynamicznej infrastruktury usług najważniejsze są jednak dwie kolejne warstwy: środowisko wirtualizacji i zarządzanie. Połączenie tych dwóch poziomów może zapewnić efektywne zarządzanie i wyposażanie, wdrażanie oraz szybkie konfigurowanie centrum danych. Ponadto dynamiczna infrastruktura jest lepiej dostosowana do obsługi różnorodnych wzorów obciążeń.

Środowisko wirtualizacji ma gwarantować wydzielanie zasobów logicznych z zasobów fizycznych w celu zwiększenia elastyczności i zmniejszenia kosztów. W środowisku zwirtualizowanym, środowisko przetwarzania może być dynamicznie tworzone oraz, w miarę potrzeb, poszerzane, zwijane lub przemieszczane. Wirtualizacja jest dobrze dostosowana do dynamicznej infrastruktury cloud, ponieważ ma istotną przewagę w zakresie współdzielenia, zarządzania i separacji (wielu użytkowników i wiele aplikacji może współdzielić zasoby fizyczne bez wzajemnego oddziaływania na siebie). Wirtualizacja pozwala na eliminację zjawiska niewykorzystywania serwerów, co prowadzi do znaczącej obniżki kosztów.

Zobacz również:

  • Bezpieczeństwo w edge computing: 4 trendy, które należy obserwować
  • Udowadniamy wartość analityki na brzegu sieci
  • Edge computing: 5 potencjalnych pułapek
Liderzy w chmurach

Firma Evans Data przeankietowała ponad 400 programistów, z których ponad 40% uznało Google za lidera w branży chmur publicznych. Prawie 30% z nich wskazało IBM, jako lidera w dostarczaniu rozwiązań dla chmur prywatnych.

Istnieje wiele form wirtualizacji powszechnie stosowanych w dzisiejszych infrastrukturach IT, a wirtualizacja może być różnie definiowana, w zależności od kontekstu. Powszechna interpretacja wirtualizacji serwerów to odwzorowanie pojedynczego zasobu fizycznego na wiele logicznych reprezentacji.

Technologia wirtualizacji nie jest ograniczona do serwerów, ale dotyczy także pamięci, sieci i aplikacji. Organizacje wdrażają technologie wirtualizacji, takie jak VLAN czy VPN, już od co najmniej 20 lat. Jednak dzisiaj wirtualizacja skupia się głównie na serwerach, gdzie może przynieść wiele korzyści, ale również stanowi nowe wyzwania dla zarządzania.

Wirtualizacja serwerów opiera się głównie na oprogramowaniu maszyny wirtualnej (VM). Na tym rynku funkcjonują różni dostawcy, przede wszystkim VMware, ale też Citrix, IBM czy Microsoft. Chociaż każdy z nich reprezentuje trochę odmienne podejście do wirtualizacji serwera, to główne koncepcje i problemy zarządzania są podobne.

Podstawową korzyścią z wirtualizacji jest konsolidacja serwerów. Ponieważ pojedynczy serwer fizyczny może obsługiwać wiele VM, aplikacje, które zazwyczaj potrzebują dedykowanego serwera, mogą teraz współdzielić pojedynczy serwer fizyczny z inną aplikacją lub wieloma aplikacjami. W rezultacie można zmniejszyć liczbę serwerów w centrum danych, co przekłada się na określone oszczędności w wydatkach na sprzęt.

Inną korzyścią jest usprawnienie podstawowych procesów zarządzania: np. produkcyjna VM może być przeniesiona na inny serwer fizyczny bez przerywania usługi. Taka możliwość pozwala na optymalizację i zarządzanie obciążeniami w wirtualnej infrastrukturze, jak również zlikwidowanie do zera czasu wyłączenia z użytkowania potrzebnego na konserwację. Usprawnia też wyposażanie (provisioning) nowych aplikacji oraz operacje składowania i odtwarzania.


TOP 200