Układ Netii Telekom przegłosowany

Wierzyciele Netii Telekom wyrazili zgodę na przyjęcie propozycji ugodowych operatora. Układ zakłada umorzenie 91,3-proc. długu grupy Netia i zamianę wierzytelności na akcje spółki.

W głosowaniu nad przyjęciem układu wierzyciele posiadający 98% długu Netii Telekom wyrazili zgodę na przyjęcie propozycji operatora. Wymagany prawem próg akceptacji propozycji układowych wynosił 80%. Porozumienie przewiduje umorzenie 91,3% należności objętych układem. W zamian za umorzenie ok. 1,9 mld zł długu wierzyciele obejmą nową emisję akcji spółki, stanowiących 91,5% kapitału zakładowego Netii. Spłata reszty zadłużenia nastąpi w ratach rocznych w latach 2007-2012.

Kolejne Zgromadzenie Wierzycieli, tym razem dla Netii Holdings, zostało zwołane na 28 czerwca br.

Zobacz również: