Ujednolicona platforma Alcatela

Alcatel rozpoczął prace nad projektem Ujednoliconej Interaktywnej Komunikacji (UIK). Celem projektu jest uzyskanie narzędzi, umożliwiających pracownikom firm swobodną wymianę informacji w czasie rzeczywistym z dowolnej lokalizacji abonenta, za pośrednictwem różnych terminali, sieci i aplikacji.

Do realizacji projektu zostaną zastosowane zarówno firmowe produkty dostępne na rynku, takie jak aplikacje Alcatel OmniTouch Unified Communication i platformy call center firmy Genesys, jak też rozwiązania nowe. Wprowadzenie otwartych standardów SIP, SOAP, VXML, J2EE czy .NET umożliwi działanie oprogramowania w tradycyjnych sieciach telefonicznych, sieciach IP i rozwiązaniach hybrydowych.

Dostęp do informacji multimedialnej mają zapewnić narzędzia typu „znajdź mnie, podążaj za mną” oraz usługi powiadamiania za pośrednictwem telefonu. Przeprowadzone niedawno przez Alcatela badania – obejmujące 2/3 ankietowych pracowników przedsiębiorstw – potwierdzają, że uzyskanie z każdym połączeniem telefonicznym dodatkowych informacji o dzwoniącym interesancie i ewentualnych powodach rozmowy, może zwiększyć efektywność ich pracy.

Zobacz również:

Do tego celu będzie wykorzystany pakiet Alcatel OmniTouch Unified Communication, stanowiący trzon strategii interaktywnej platformy komunikacji UIK, który składa się z czterech podstawowych aplikacji. Są to:

- MyMessaging – będąca aplikacją do sprawdzania wiadomości poczty głosowej, wiadomości e-mail i faksów oraz zajmująca się powiadamianiem przez telefon komórkowy o ważnych wydarzeniach, łącznie z odsłuchiwaniem wiadomości e-mail w pięciu językach;

- MyPhone – przekształcająca komputer w telefon z pełnym zestawem funkcji i umożliwiająca korzystanie z zalet integracji komputera z telefonem CTI;

- MyAssistant – zapewniająca dostęp pod numerem telefonu biurowego w każdym miejscu przedsiębiorstwa, przy równoczesnym zachowaniu przez użytkownika pełnej kontroli nad połączeniami;

- MyTeamwork – zawierająca zestaw zaawansowanych aplikacji, ułatwiających organizowanie telekonferencji i nawiązywanie współpracy w czasie rzeczywistym.


TOP 200