Uczniowskie projekty

Motorola już po raz drugi w ramach programu Diversity ogłosiła konkurs na realizację projektu informatycznego.

Program ma na celu zainteresowanie uczniów, a szczególnie dziewcząt, pracą inżyniera oprogramowania. Projekt, który należy zgłosić do konkursu ma być użyteczny w nauczaniu przedmiotów z zakresu szkoły średniej lub podstawowej. Tegoroczna akacja ruszyła w styczniu. Uczestniczy w nim ponad 100 uczniów wszystkich klas z czterech krakowskich liceów. W styczniu i lutym uczniowie będą mogli wziąć udział w warsztatach technicznych dotyczących języków HTML, Java Script, DHTML. 30 kwietnia upływa termin przedstawienia opracowanych projektów informatycznych. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w czerwcu.

W 2002 roku Motorola ogłosiła także konkurs „Java Jive”, dla uczniów wszystkich państwowych szkół średnich. Jego uczestnicy będą opracowywali aplikacje użytkowe dla telefonów komórkowych w oparciu o platformę języka Java. Prace konkursowe w ramach programu Java Jive można składać do 29 marca. Wyniki zostaną ogłoszone razem z rezultatami konkursu Diversity, na początku czerwca.