Uczelnie nadal bez systemu

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie dostawcą zintegrowanego systemu ERP dla konsorcjum czterech wyższych uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Przedłuża się bowiem zakup systemu ERP dla tych czterech polskich uczelni.

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie dostawcą zintegrowanego systemu ERP dla konsorcjum czterech wyższych uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Przedłuża się bowiem zakup systemu ERP dla tych czterech polskich uczelni.

Postępowanie zostało rozstrzygnięte wiosną na korzyść konsorcjum firm Siemens Business Services (SBS), Prokom Software i SAP Polska. Zakwalifikowany do ostatniego etapu przetargu Oracle złożył jednak protest, wskazując na formalne uchybienia w wybranej przez zamawiającego ofercie. Arbitraż nie uznał racji Oracle, który sprawę skierował do Warszawskiego Sądu Okręgowego. Sąd z kolei uznał racje przedstawicieli firmy Oracle. Dotyczyły one niekompletnego sprawozdania finansowego lidera konkurencyjnego konsorcjum - Siemens Business Services. Brak było podpisów pod tym sprawozdaniem. Oracle miał także zastrzeżenia do braku upoważnień SBS do reprezentacji pozostałych członków konsorcjum. Sąd jednak oddalił ten zarzut.

Według przedstawicieli Siemens Business Services, sprawozdanie finansowe tej firmy jest zgodne z Ustawą o rachunkowości i nie ma w nim żadnych uchybień. "Konsorcjum firm Siemens Business Services, Prokom i SAP nadal stoi na stanowisku, że nie było powodów do odrzucenia jego oferty, ale niestety obowiązujące prawo umożliwia przedłużanie procesu decy-zyjnego przez wyszukiwanie biurokratycznych przeszkód. Oferta konsorcjum pozostaje ważna" - informują przedstawiciele SAP Polska.

W najtrudniejszej sytuacji, pomiędzy dwoma walczącymi zaciekle dostawcami, znalazło się konsorcjum czterech polskich uczelni. Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej rozważają różne sposoby rozwiązania kryzysu - postępowanie arbitrażo-we, a nawet ogłoszenie nowego przetargu, już pod rygorami nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pewnym rozwiązaniem może okazać się również Partnerstwo Publiczno-Prywat-ne, które jednak także nie eliminuje wszystkich niedogodności związanych z postępowaniem przetargowym.

Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez przedstawicieli uczelni prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni, gdyż już za niespełna 14 dni wygasa termin ważności jednej z ofert złożonych w ramach przetargu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200