Uchwały i rozprawy mogą być zdalne

Materiał promocyjny Praca zdalna i hybrydowa zostaje z nami na dłużej. Dlatego tak ważne są narzędzia, które pomogą pracownikom, w tym administracji publicznej wykonywać swoje obowiązki w nowej rzeczywistości.

Uchwały i rozprawy mogą być zdalne

Niezależnie od miejsca wykonywania pracy, niezależnie od tego, czy mamy kontakt fizyczny z zespołem, czy realizujemy swoje zadania zdalnie, chcemy tego samego doświadczenia dostępności do aplikacji, zasobów organizacji i komfortu komunikacyjnego. Potwierdzają to

wyniki badania Cisco „Accelerating Digital Agility”. Aż 86% respondentów stwierdziło, że umożliwienie rozproszonym pracownikom bezproblemowego dostępu do danych i aplikacji jest dla nich bardzo ważne.

Wspomniany komfort komunikacji dotyczy również styku obywatela i administracji publicznej.

Pandemia udowodniła, że technologia ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zapewnienia bezpiecznej łączności i produktywności, ale także umożliwienia przebiegu podstawowych procesów obywatelskich i demokratycznych w czasie kryzysu. Kilkanaście miesięcy temu instytucje, podobnie jak firmy komercyjne, stanęły przed wyzwaniem zapewnienia ciągłości działania i ciągłości procesów. Te w administracji wydają się szczególnie ważne. Jak zapewnić ciągłą pracę organów sądowniczych? Administracji centralnej? Legislatorom? Państwowym agendom, które nie mogą zamknąć biur i czekać, aż kryzys epidemiologiczny minie? Odpowiedzią na te wyzwania są narzędzia zapewniające oprócz komfortu użytkowania (wspomniane spójne doświadczenie komunikacji niezależnie od miejsca) wysoki poziom bezpieczeństwa. Aby pomóc organizacjom rządowym i samorządowym w tym procesie, Cisco wprowadza rozwiązania, które umożliwią wymiarowi sprawiedliwości i organom ustawodawczym na całym świecie spełnianie ich kluczowych funkcji. To propozycja również dla polskich organów administracyjnych.

Nowe rozwiązania łączą technologię Cisco, między innymi wideokonferencje i zdalną komunikację w ramach Cisco Webex, z doświadczeniem i innowacyjnością organizacji Cisco Customer Experience (CX) oraz ekosystemem partnerów firmy. Umożliwiają bezpieczne świadczenie usług wirtualnej administracji państwowej na wielu dotychczas niejednolitych pod względem technologicznym platformach.

Niezależnie od tego, na jakim etapie epidemiologicznym znajdują się poszczególne państwa, ich jednostki administracji muszą zapewnić efektywną współpracę przedstawicieli organów ustawodawczych, pracujących w pełni zdalnie lub hybrydowo, umożliwiając im chociażby bezpieczne zebrania przy jednoczesnym przestrzeganiu procedur wynikających z obowiązującego prawa i zwyczaju

Co proponuje Cisco?

Webex Legislate to bezpieczne rozwiązanie chmurowe, które rozszerza funkcje bezpieczeństwa i prywatności środowiska Webex. Nowe rozwiązanie spełnia bardzo szczegółowe wymagania światowych ustawodawców, zapewniając legislatorom pracującym zdalnie takie same doświadczenia jak wówczas, gdy byliby obecni na sali posiedzeń. Cisco Webex Legislate zapewnia wsparcie legislatorom, umożliwiając im debatowanie i głosowanie nad aktami prawnymi zgodnie z obowiązującymi zasadami, procedurami i normami przy wykorzystaniu odpowiednio dostosowanych funkcji głosowania, prowadzenie bezpiecznych rozmów w dodatkowych pokojach, odpowiadające rozmowom prowadzonych w ramach ugrupowań politycznych lub na sali obrad, czy udostępniając tłumaczenia symultaniczne i wyświetlanie napisów, co ułatwia prowadzenie obrad w wielu językach. Moderatorzy z kolei, dzięki możliwości pełnej personalizacji Webex Legislate, mogą ustalać zasady i procedury oraz przydzielać role poszczególnym organom. Oznacza to nadanie odpowiednich uprawnień przewodniczącym komisji, mówcom, legislatorom, pracownikom, obywatelom czy przedstawicielom prasy. Rozwiązanie zapewnia również dostęp do liczników czasu, szczegółową kontrolę wyciszenia uczestników rozmów i łatwiejsze zarządzanie porządkiem obrad.

Rozwiązanie Cisco Webex Legislate, zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie procesu legislacji, umożliwia:

  • pojedyncze logowanie z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym,
  • weryfikację wizualną i werbalną z bezpiecznym przejściem do poczekalni w celu weryfikacji tożsamości głosujących,
  • nadzór na wszystkimi procedurami, w tym nad głosowaniem,
  • głosowanie anonimowe lub spersonalizowane, ze szczegółowymi statystykami w podziale na ugrupowania i osoby głosujące.

W obecnej, nadal niepewnej sytuacji, Cisco Webex Legislate jest ciekawą propozycją do zaimplementowania w nowym, hybrydowym czy zdalnym trybie funkcjonowania organów ustawodawczych czy administracyjnych.

Za chwilę – jak zapowiada Cisco, zostanie wprowadzone kolejne rozwiązanie, tym razem pozwalające na funkcjonowanie w nowej rzeczywistości organom sądowniczym, zakładom karnym czy poprawczym.

Mowa tu o Cisco Connected Justice, pierwszym opartym o najwyższe standardy rozwiązaniu wideo, pozwalające między innymi w bezpieczny sposób łączyć osoby mające spotkać się na sali rozpraw za pośrednictwem transmisji wideo w czasie rzeczywistym czy – w przypadku więziennictwa – umożliwić organizację wirtualnych wizyt.

Być może dziś wiele polskich organów nie widzi jeszcze wyraźnej potrzeby stosowania wspomnianych technologii, jednak doświadczenie z innych krajów pokazuje, że przed zachowaniem ciągłości działania w nowej rzeczywistości nie ma ucieczki. Pytanie tylko, czy chcemy po prostu komunikować się zdalnie, czy robić to profesjonalnie, zgodnie z najwyższymi normami bezpieczeństwa i regulacji.


Hybrydowe wsparcie dla administracji

Podczas międzynarodowej konferencji WebexOne 2021, która odbyła się pod koniec października 20201, Cisco - twórca platformy komunikacyjnej Webex, ogłosił szereg nowych funkcjonalności dla tego ekosystemu. Tempo, w jakim rozwija się Webex świadczy na pewno o jednym – Cisco nie tylko mówi o przyszłości pracy hybrydowej, ale robi wszystko, by dzięki platformie Webex była ona jak najbardziej wydajna, bezpieczna i przyjazna użytkownikom. Innowacje wprowadzane przez producenta są w stanie odpowiedzieć na potrzeby praktycznie każdej branży i sektora. Również sektora administracji publicznej i samorządowej. Ułatwienia, jakie w pracy zdalnej proponuje platforma Webex, mogą sprawić, że różnice w doświadczeniu osób pracujących zdalnie i fizycznie będą się stale zmniejszać. Zaawansowane technologie, dotyczące zarówno warstwy oprogramowania, jak też sprzętowej, mogą pomóc pracownikom funkcjonować w nowej rzeczywistości komunikacyjnej.

Pobierz PDF i zobacz, jak Cisco wspiera przyszłość.


Przetestuj rozwiązania Webex by Cisco i korzystaj z bezpłatnej wersji demonstracyjnej

Wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą!


Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zebranych przez IDG Poland S.A. partnerowi biznesowemu - firmie Cisco Systems Poland Sp. z o.o. w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług tej firmy. Przyjmuję do wiadomości, że w momencie przekazania moich danych partnerowi biznesowemu IDG Poland S.A. staje się on również administratorem moich danych. Zgadzając się na udostępnienie danych do Cisco, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Cisco.