Uchwała budowlana

Senat przyjął uchwałę ''w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego''. Dotyczy ona edukacji.

Senat przyjął uchwałę ''w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego''. Dotyczy ona edukacji.

Senat zwrócił się do rządu o przedstawienie do marca 2003 r. "programu na rzecz zapewnienia możliwości ustawicznego kształcenia się, m.in. z wykorzystaniem nauczania na odległość". Postulowane jest przede wszystkim zapewnienie niskich kosztów dostępu do infrastruktury komunikacyjnej oraz stworzenie ogólnodostępnych edukacyjnych zasobów informacyjnych w Internecie w języku polskim. Rząd zobowiązano do przedstawienia harmonogramu działań w tym zakresie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Choć treść dokumentu nie budzi większych kontrowersji, to jednak Senat skrytykowano za niekonsekwencję postępowania. Zauważył to podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji Wojciech Szewko w trakcie wystąpienia z okazji 10-lecia PIIiT. Senat bowiem niedługo przed przyjęciem uchwały, debatując nad budżetem, obciął wydatki na inwestycje informatyczne w administracji i edukacji na kwotę 100 mln zł.

Dopiero przyjęcie ustawy o informatyzacji, której przesłanie do Sejmu opóźnia się ze względu na konieczność rozpatrzenia zaproponowanych poprawek oraz dodatkowych dokumentów, może dać podstawy do stworzenia mechanizmów finansowania, które pozwolą na wcielenie w życie założeń ostatniej uchwały Senatu.


TOP 200