Ubiegłoroczne wyniki polskich spółek giełdowych

Jedenaście z trzynastu spółek teleinformatycznych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i Centralnej Tabeli Ofert przedstawiło wstępne wyniki finansowe za rok 1999.

<B>Computer Service Support</B>

<B>1998</B>

przychód 41,7 mln zł

zysk netto 4,9 mln zł

<B>1999</B>

przychód 56,8 mln zł

zysk netto 5,4 mln zł

Zmiana: przychód 36%, zysk netto 10%

<B>ComputerLand</B>

<B>1998</B>

przychód 290,9 mln zł

zysk netto 15,0 mln zł

<B>1999</B>

przychód 438,5 mln zł

zysk netto 16,2 mln zł

Zmiana: przychód 51%, zysk netto 8%

<B>Elzab</B>

<B>1998</B>

przychód 94,0 mln zł

zysk netto 7,8 mln zł

<B>1999</B>

przychód 73,1 mln zł

zysk netto 2,6 mln zł

Zmiana: przychód -22%, zysk netto -67%

<B>MacroSoft</B>

<B>1998</B>

przychód 13,9 mln zł

zysk netto 2,4 mln zł

<B>1999</B>

przychód 17,4 mln zł

zysk netto 3,7 mln zł

Zmiana: przychód 25%, zysk netto 54%

<B>Optimus</B>

<B>1998</B>

przychód 610,2 mln zł

zysk netto 26,4 mln zł

<B>1999</B>

przychód 650,2 mln zł

zysk netto 2,5 mln zł

Zmiana: przychód 7%, zysk netto -91%

<B>Prokom Software </B>

<B>1998</B>

przychód 318,0 mln zł

zysk netto 62,0 mln zł

<B>1999</B>

przychód 631,2 mln zł

zysk netto 90,4 mln zł

Zmiana: przychód 98%, zysk netto 46%

<B>Simple</B>

<B>1998</B>

przychód 14,1 mln zł

zysk netto 1,0 mln zł

<B>1999</B>

przychód 24,9 mln zł

zysk netto 2,2 mln zł

Zmiana: przychód 76%, zysk netto 120%

<B>Softbank</B>

<B>1998</B>

przychód 230,2 mln zł

zysk netto 37,0 mln zł

<B>1999</B>

przychód 320,7 mln zł

zysk netto 51,3 mln zł

Zmiana: przychód 39%, zysk netto 39%

<B>Ster-Projekt</B>

<B>1998</B>

przychód 140,8 mln zł

zysk netto 6,9 mln zł

<B>1999</B>

przychód 133,3 mln zł

zysk netto 2,3 mln zł

Zmiana: przychód -5%, zysk netto -67%

<B>STGroup</B>

<B>1998</B>

przychód 151,9 mln zł

zysk netto 3,6 mln zł

<B>1999</B>

przychód 239,7 mln zł

zysk netto 4,8 mln zł

Zmiana: przychód 58%, zysk netto 33%

<B>Szeptel</B>

<B>1998</B>

przychód 3,4 mln zł

zysk netto 0,6 mln zł

<B>1999</B>

przychód 9,4 mln zł

zysk netto 1,9 mln zł

Zmiana: przychód 176%, zysk netto 217%

<B><I>Wartości za 1999 r. oszacowane na podstawie wyników miesięcznych spółek zsumowanych narastająco od stycznia do grudnia.</I></B>

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200