Ubezpieczyciel na Evereście

Grupa PZU wdrożyła oprogramowania Guidewire PolicyCenter i Guidewire BillingCenter do sprzedaży polis ubezpieczeniowych, oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zarządzania polisami i rozliczeniami.

Platforma Everest obsługuje wszystkie kanały dystrybucji, a także wszystkie podstawowe procesy biznesowe: sprzedaż, obsługę klientów, wznowienia polis, billing i rozliczenia prowizji. Z platformy Everest korzysta obecnie ponad 11 tysięcy agentów pracujących na zasadach wyłączności oraz pracowników oddziałów. W 2016 roku liczba pośredników zwiększy się do 20 tysięcy.

Ponadto Grupa PZU wykorzystała produkty Guidewire Rating Management, Guidewire Reinsurance Management i Guidewire Client Data Management do realizacji programu transformacji towarzystwa.

Zobacz również:

Nowa platforma zastąpi 21 obecnie używanych systemów. Projekt rozpocznie strategiczny proces transformacji kultury przedsiębiorstwa i poprawi jego konkurencyjność.


TOP 200