Ubezpieczenia prawie od podstaw

Systemy informatyczne Towarzystwa Ubezpieczeniowego Nationwide w Polsce zbudowano na podstawie standardów przyjętych w centrali w USA.

Systemy informatyczne Towarzystwa Ubezpieczeniowego Nationwide w Polsce zbudowano na podstawie standardów przyjętych w centrali w USA.

W Polsce pojawiła się kolejna amerykańska firma ubezpieczeniowa - Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Jest to drugie co do wielkości towarzystwo ubezpieczeń emerytalnych w USA, które od niedawna rozwija działalność poza tym krajem. Na wszystkich rynkach zagranicznych Nationwide stosuje strategię kupowania firm lokalnych. Wyjątkiem jest Polska i Brazylia, w których firma postanowiła budować oddziały od podstaw.

Według ustalonego przepisu

Systemy informatyczne polskiego biura Nationwide zbudowano na podstawie standardów przyjętych w korporacji. Podstawowym systemem jest aplikacja do obsługi ubezpieczeń emerytalnych. Została ona wykonana przez programistów w centrali Nationwide w USA za pomocą narzędzi Amarta firmy Sherwood. Z tego też powodu system informatyczny Nationwide został nazwany Amarta.

Funkcje realizowane dzisiaj przez Amartę to: ewidencja osób ubezpieczonych, naliczanie składek, kalkulowanie prowizji dla agentów i obsługa zakupu jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych. "Jesteśmy na rynku stosunkowo krótko, toteż nasz system nadal jest rozwijany. Cyklicznie przesyłamy do centrali szczegółowy opis potrzebnej nam funkcji, dzięki której moglibyśmy lepiej dostosować go do polskich warunków. Mniej więcej co kwartał otrzymujemy nową wersję" - mówi Joanna Bugajska, dyrektor Działu Informatyki w Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA w Warszawie. W ciągu 6 miesięcy Amarta ma zostać rozbudowana o obsługę zróżnicowanych źródeł pochodzenia składek, umów dodatkowych, a także narzędzia do automatycznego wprowadzania danych z Internetu.

Kolejnym rozwiązaniem korporacyjnym, które wdrożono w polskim oddziale, jest system CRM firmy Siebel Systems. Działa on nadal niezależnie od systemu Amarta. Do końca I kwartału 2001 r. oba systemy będą już jednak wymieniać dane online. Instalację i konfigurację systemu wykonali pracownicy Nationwide z USA. Podobnie było w przypadku oprogramowania Amarta.

"Obecnie mamy tylko moduł Siebel Sales, który wykorzystujemy do administracji sprzedaży. W przyszłości wdrożymy również system do obsługi rachunków sprzedawców" - twierdzi Joanna Bugajska. Do systemu firmy Siebel przedstawiciele towarzystwa wprowadzają dane na temat potencjalnych klientów, przeprowadzonych rozmów itp. Wersja kliencka Siebel Sales znajduje się na ich notebookach. Obsługę płac Nationwide w Polsce zlecił firmie TempService.

Ambitne plany

W ciągu najbliższych 18 miesięcy Nationwide zamierza znacząco rozbudować swoje systemy informatyczne. Część projektów będzie zlecana na zewnątrz. Towarzystwo zamierza także rozbudować własny zespół programistów. Pracownicy Działu Informatyki stworzyli już system do prowadzenia prezentacji używany przez agentów. Tworzą kolejne rozwiązania, w tym aplikacje do przygotowywania ofert dla klientów, a także system naliczania prowizji dla agentów.

"Najważniejsze są obecnie systemy wspomagające kontakt z klientami. Priorytetem jest dla nas stworzenie call center. Zamierzamy też wdrożyć system umożliwiający klientom dostęp do sald funduszy przez Internet i WAP" - tłumaczy Joanna Bugajska.

W pierwszym kwartale 2001 r. rozpocznie się także budowa hurtowni danych z wykorzystaniem technologii Oracle'a. Pod uwagę brany jest również kompleksowy system archiwizacji i zarządzania dokumentami papierowymi.

Podział pracy

Systemy Amarta i Siebel oraz współpracująca z nimi baza danych Oracle 8i działają na czteroprocesorowym serwerze Sun Enterprise 4500. Drugi, identyczny serwer służy do testów nowych wersji oprogramowania nadchodzących z centrali towarzystwa w USA. Natomiast jako serwer plików i wydruków wykorzystywane są komputery Compaq ProLiant, działające pod kontrolą Windows NT.

Sieć wewnętrzną firmy zbudowano z wykorzystaniem urządzenia Cisco. Łączność z oddziałami odbywa się przez Internet. Oprogramowanie VPN - dzia-łające na routerach Cisco - posłużyło do zbudowania wirtualnej sieci prywatnej. Połączyła ona centralę Nationwide w Warszawie z oddziałami towarzystwa w Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi. Nationwide jest podłączona do Internetu łączem o przepustowości 1 Mb/s, które wydzierżawiono od Internet Partners. Za dostawy sprzętu i budowę sieci odpowiedzialny był ComputerLand - polecony Nationwide przez Inacom, która kompleksowo obsługuje Nationwide w USA.

Czas przygotowań

Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA została powołana w lutym 2000 r. Miesiąc później firma otrzymała licencję na prowadzenie towarzystwa ubezpieczeniowego. Komercyjną działalność Nationwide rozpoczęła jednak dopiero w maju 2000 r. W ciągu 7 miesięcy firma przygotowywała się - także od strony informatycznej - do rozpoczęcia sprzedaży ubezpieczeń.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200