Uaktualniona specyfikacja modelowania procesów biznesowych

Object Management Group (OMG) przewiduje, że finalna wersja specyfikacji Business Process Modeling Notation (BPMN) 2.0, obejmująca m.in. modelowanie procesów pracy grupowej, zostanie przyjęta w połowie tego roku.

Zatwierdzona w wersji beta we wrześniu br., BPMN 2.0 obejmuje także "choreografię" procesów i standaryzowany format plików, zapewniający współdziałanie pomiędzy narzędziami BPMN w środowiskach korzystających z rozwiązań wielu dostawców.

Pierwsza wersja BPMN zapewniała graficzny zapis specyfikujący i dokumentujący procesy biznesowe, akcentujący wzajemne powiązania (choreografię) procesów. Jednak wersja ta nie definiowała formatu wymiany danych, dotyczących modeli, pomiędzy różnymi narzędziami w sposób standaryzowany i nie zapewniała własnego formatu postaci wykonywalnej. Narzędzia wykorzystujące BPNM 2.0 pojawią się prawdopodobnie w roku przyszłym - wsparcie dla tej wersji specyfikacji zadeklarowały m.in. IBM, Oracle, Red Hat, SAP, Tibco. Na liście tej brakuje Microsoftu, który dołączył do OMG w roku ubiegłym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200