Uaktualnienie: Roman Kluska sprzedaje akcje Optimusa

Anna Kluska i Roman Kluska sprzedadzą kontrolne udziały BRE Bankowi SA i prywatnemu inwestorowi Zbigniewowi Jakubasowi. Umowa dotyczy 28,43% akcji uprzywilejowanych serii A. Dają one ok. 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wartość transakcji wynosi 261,7 mln zł. Nowi akcjonariusze Optimusa mają pomóc w poszukiwaniu inwestora strategicznego.

Anna i Roman Kluska sprzedadzą kontrolne udziały BRE Bankowi SA i prywatnemu inwestorowi Zbigniewowi Jakubasowi. Umowa dotyczy 28,43% akcji uprzywilejowanych serii A. Wartość transakcji wynosi 261,7 mln zł (142 zł za akcję). Posiadają oni także prawo do połowy zysków ze sprzedaży akcji przyszłemu inwestorowi strategicznemu powyżej ceny 245 zł.

Przez cały czas obowiązywania umowy Anna i Roman Kluska będą posiadać opcję kupna akcji sprzedanych BRE i Zbigniewowi Jakubasowi po cenie średniej rynkowej z ostatnich 30 dni, nie niższej niż 245 zł.

"Od kilku lat zarzucano mi posiadanie zbyt dużej władzy w firmie. Miałem pakiet kontrolny Optimusa, posiadając dzięki temu wpływ na decyzje rady nadzorczej. Byłem jednocześnie prezesem Optimusa. Postanowiłem w końcu podzielić się władzą, aby obecny system zarządzania spółką nie stanowił bariery dla jej rozwoju" - komentuje swoją decyzję Roman Kluska. Pozostanie on nadal prezesem firmy. Według nieoficjalnych informacji, zgodnie z zawartą umową przez okres ok. 2 lat.

Inwestycja BRE (przejmuje 18,48% akcji) i Zbigniewa Jakubasa (9,95%) ma charakter portfelowy. Po otrzymaniu zgody na zawarcie transakcji, rozpoczną się poszukiwania inwestora lub inwestorów strategicznych dla spółek Grupy Optimus.

"Nie koliduje to z naszymi wcześniejszymi planami poszukiwania inwestora dla Optimus Pascal, w tym Onet.pl. W ciągu najbliższych dni podpiszemy umowę z bankiem inwestycyjnym, który pomoże nam opracować strategię rozwoju tej spółki" - mówi Roman Kluska.

Po mającym się odbyć w czerwcu br. Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, nastąpią zmiany w radzie nadzorczej spółki. Jak zapewnia Wojciech Kostrzewa, prezes BRE Banku, "transakcja ma charakter przyjazny i nie spowoduje zmian w zarządzie". Natomiast Roman Kluska podkreśla, że w firmie pozostaną - zatrudnieni w 1999 r. - Jerzy Kalinowski, przewodniczący rady nadzorczej, i Leszek Wroński, wiceprezes Optimus SA, z którymi podpisano umowy na 5 lat.

Znaczna część środków finansowych pochodzących ze sprzedaży akcji zostanie przekazana na rzecz nowo utworzonej przez Annę Kluskę i Romana Kluskę fundacji Millenium 2000. Jej celem podstawowym jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Jednym z pierwszych projektów fundacji ma być budowa domów spokojnej starości na południu Polski. Fundusze na ten cel będą pochodzić z odsetek od lokat umieszczonych w obligacjach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200