UXPi – nowa inicjatywa producentów układów scalonych

Kilku producentów układów scalonych powołało do życia 6 października grupę roboczą, która podejmie trud opracowania nowych specyfikacji, w oparciu o które będą pracować urządzenia sieciowe 10 Gb/s. Inicjatywa stawia sobie za cel – zaproponować standard, który pozwoli budować szybszy i tańszy sprzęt 10 Gb/s.

Grupa przyjęła nazwę Unified 10Gbps Physical-Layer Initiative (UXPi) i zamierza opracować szereg nowych rozwiązań, które znajdą zastosowanie w interfejsach fizycznych, a następnie zaprezentować je forum Optical Internetworking Forum, mając nadzieję, że zostaną one zaakceptowane i uznane w przyszłości za obowiązujący standard.

Nowe specyfikacje znajdą zastosowanie głównie przy projektowaniu interfejsów Ethernet 10 Gb/s instalowanych w takich urządzeniach sieciowych jak rutery i przełączniki. Aby interfejsy takie pracowały z pełną szybkością 10 Gg/s, z podobną szybkości powinny wymienić między sobą dane właściwie wszystkie układy scalone wchodzące w skład urządzenia. Standard UXPi będzie promować rozwiązania, dzięki którym dane przesyłane na linii układ scalony/układ scalony jak i obsługiwane przez główną magistralę będą transmitowane z szybkością 10 Gb/s. Członkami założycielami grupy roboczej UXPi są: AMCC, IBM, Infineon Technologies AG, Texas Instruments i Xilinx. Przewodniczącym grupy roboczej UXPi jest Dave Stauffer z IBM.

Zobacz również:

Ważne w tym wszystkim jest to, aby układy scalone produkowane przez różne firmy spełniały określone wymogi techniczne, co w praktyce przekłada się na fakt, że będą ze sobą zgodne. A jeśli będą zgodne, to będzie je można stosować w jednym urządzeniu, gdzie będą wymieniać ze sobą dane z maksymalną szybkością. W efekcie użytkownik będzie miał do wyboru wiele zgodnych ze sobą urządzeń, nie mówiąc już o tym, że sprzęt oparty na takich układach scalonych będzie tańszy, będzie zajmować mniej miejsca i będzie pobierać mniej prądu.

Oprócz sieci Ethernet 10 Gb/s można wymienić kilka innych technologii, które mogą albo będą mogły przesyłać dane z taką szybkością, np. optyczne sieci WAN typu OC-192 czy sieci Fibre Channel 10 Gb/s. Dlatego grupa robocza UXPi ma się czym zajmować.

Na razie można tylko spekulować czy Optical Internetworking Forum będzie zainteresowane nowymi rozwiązaniami i czy w przyszłości zostaną one uznane za standard. UXPI ma oczywiście taką nadzieję. Więcej szczegółów można znaleźć na witrynie www.uxpi.org .


×