UTM napędzają rynek urządzeń ochronnych w Europie Zachodniej

Najnowsze dane dotyczące zachodnioeuropejskiego rynku urządzeń ochronnych, opublikowane przez IDC, pokazują konsekwentny wzrost obrotów w czwartym kwartale ubiegłego roku, który jest już jedenastym kwartałem wzrostu.

Wynik czwartego kwartału były o 21,4 proc. lepszy niż rok wcześniej. Za cały rok 2007, urządzenia ochronne osiągnęły obroty 1,3 miliarda USD, co oznacza wzrost o 26,6 proc. w stosunku do roku 2006.

Według analityków IDC, taki wzrost obrotów na rynku urządzeń ochronnych w Europie Zachodniej jest wynikiem dużego zapotrzebowania na rozwiązania UTM (Unified Threat Management) i zarządzania zawartością - związaną z wymianą wiadomości i WWW. Rok 2007 zaznaczył się istotnym wzrostem sprzedaży UTM dla przedsiębiorstw, potwierdzając wcześniejsze przewidywania IDC o tym, że urządzenia te są coraz częściej postrzegane jako ważne rozwiązania ochronne na rynku dla przedsiębiorstw.

Rynek rozwiązań zapora ogniowa/VPN w czwartym kwartale 2007 r. osiągnął obroty 91,6 miliona USD, co oznacza wzrost o 7,8 proc. w skali roku. W Europie Zachodniej rynek ten staje się coraz bardziej dojrzały, co wyjaśnia jego wolniejszy wzrost. Ponadto dostawcy w coraz szerszym zakresie odchodzą od tradycyjnych rozwiązań zapora ogniowa/VPN na rzecz bardzie kompleksowych rozwiązań UTM. Czołowym dostawcą pozostaje tu Cisco, wyprzedzając Juniper Networks.

UTM ma największy udział w rynku urządzeń ochronnych, z obrotami 114 mln. USD w czwartym kwartale 2007 r., co oznacza 25 proc. wzrost w ciągu roku. Liderem na tym rynku jest Fortinet, wyprzedzając Netasq i Cisco.

Urządzenia IPS osiągnęły obroty 11,4 mln. USD w czwartym kwartale 2007 r. - wzrost 5,2 proc. Rynek ten nie odnotowuje już większych wzrostów z powodu przesunięcia zainteresowania na rozwiązania IPS, które odnotowały wzrost o 16 proc., przy obrotach 71,3 mln. USD. W opinii IDC, urządzenia UTM i zintegrowane rozwiązania IPS nie spowodują spowolnienia tego wzrostu. Na tym rynku liderem jest Cisco (IDS i IPS), która wyprzedza Nortel (IDS) i IBM-ISS (IPS).


TOP 200