USL WABI klientów

USL (Unix System Laboratories) rozpoczęło współpracę z firmą SunSelect w celu opracowania interfejsu WABI (Windows Application Binary Interface), który umożliwi uruchamianie aplikacji Windows pod kontrolą Unix. WABI ma tłumaczyć odwoływania się funkcji MS Windows na polecenia zrozumiałe przez system Unix. W efekcie opracowania pakietu WABI aplikacje MS Windows i Unix będą mogły być uruchamiane jednocześnie na komputerach Unix SVR4.2, bez konieczności załadowania środowiska MS Windows.

USL (Unix System Laboratories) rozpoczęło współpracę z firmą SunSelect w celu opracowania interfejsu WABI (Windows Application Binary Interface), który umożliwi uruchamianie aplikacji Windows pod kontrolą Unix. WABI ma tłumaczyć odwoływania się funkcji MS Windows na polecenia zrozumiałe przez system Unix. W efekcie opracowania pakietu WABI aplikacje MS Windows i Unix będą mogły być uruchamiane jednocześnie na komputerach Unix SVR4.2, bez konieczności załadowania środowiska MS Windows.

Obie firmy opracują dla Unix powłokę (shell) typu Windows, panel kontrolny WABI, podsystem podpowiedzi oraz biblioteki DLL (Dynamic Link Libraries), które współpracują z DDE (Dynamic Data Exchange), a także znaki ISO Latin. System operacyjny Unix w połączeniu z WABI zapewni użytkownikom możliwość pracy na takiej platformie systemowej, dzięki której uruchamianie aplikacji Windows pod kontrolą Unix pozwoli jednocześnie na wymianę danych pomiędzy aplikacjami Windows a Unix.

Inne źródła donoszą o planach stosowania technologii WABI do unixowych stacji roboczych Hewlett-Packarda (system operacyjny HP/UX), Sun (Solaris) i IBM RS/6000 (AIX). Począwszy od przyszłego roku, Sun Microsystems planuje rozdawać interfejs WABI bezpłatnie każdemu posiadaczowi systemu Solaris. Podobno aplikacje Windows na stacjach roboczych Sun wyposażonych w WABI są szybsze o ok. 70% niż na PC, ale wynika to z szybkości działania RISC-owych procesorów SPARC.

Wszystkie powyższe i podobne im plany i manewry są w sposób oczywisty powiązane z mającą już wkrótce nastąpić inauguracją 32-bitowych Windows NT. Przedstawiciel Microsoft skomentował powyższe działania mówiąc, że "Windows NT i związany z nimi pakiet OLE v.2 to prawdziwy ruchomy cel. Dlatego też firmie Sun i innym będzie bardzo trudno trzymać się z nami przez następne 6, 12 lub 24 miesiące".

Przypomnijmy, że zasadniczą zaletą Windows NT ma być, obok doskonałych właściwości sieciowych, możliwość instalowania na wielu platformach (także tych, które były do tej pory uważane za ostoję systemu Unix) i uruchamianie tam aplikacji DOS i Windows.


TOP 200