USL + Novell = Univel

Novell i Unix System Laboratories (UCL) utworzyły przedsiębiorstwo jv o nazwie Univel, specjalizujące się w opracowaniu systemu kojarzącego własności sieci lokalnej (LAN) z wymogami bardziej dojrzałych użytkowników chcących posługiwać się dobrodziejstwami systemu Unix.

Novell i Unix System Laboratories (UCL) utworzyły przedsiębiorstwo jv o nazwie Univel, specjalizujące się w opracowaniu systemu kojarzącego własności sieci lokalnej (LAN) z wymogami bardziej dojrzałych użytkowników chcących posługiwać się dobrodziejstwami systemu Unix. Univel w pierwszej kolejności chce zająć się następującymi zagadnieniami: standaryzacją Unixu wśród komputerów PC, uproszczeniem instalacji i użytkowania systemu - w szczególności w komputerach z procesorami Intel; ściślejszym powiązaniem Unixu z otoczeniem sieciowym, z którym współpracuje. W wyniku prowadzonych prac przewidywane jest opracowanie nowej, skróconej wersji Unixu.


TOP 200