USA uchyla restrykcje wobec Japonii

Po latach napięć doszło do zawarcia porozumienia handlowego między USA a Japonią, na mocy którego rząd amerykański postanowił 4 czerwca uchylić restrykcje celne nałożone na import wysokiej technologii komputerowej z Japonii.

Po latach napięć doszło do zawarcia porozumienia handlowego między USA a Japonią, na mocy którego rząd amerykański postanowił 4 czerwca uchylić restrykcje celne nałożone na import wysokiej technologii komputerowej z Japonii. Cło na te artykuły wynosiło 100% i kosztowało Japonię 164 mln USD. Uchylenie tych postanowień stało się możliwe dzięki podpisaniu przez Japończyków 5-letniej umowy gwarantującej zwiększenie zagranicznego udziału w japońskim rynku półprzewodników z obecnych 13 do 20%. Do końca przyszłego roku udział USA w tym rynku szacowany jest na około 12,3%- Strona japońska zgodziła się również na dopuszczenie amerykańskich firm budowlanych do udziału w przetargach na łączną sumę ponad 7 mld USD. Zawarte porozumienia odgrywają istotną

rolę w walce Waszyngtonu z deficytem handlowym i recesją, jednak mają również gorsze reperkusje, gdyż w ślad za nimi podobne zapewnienie o dostępie do japońskiego rynku półprzewodników otrzymała EWG.


TOP 200