USA: IM i SMS się rozpędzają

Liczba użytkowników usług SMS oraz Instant Messaging w USA osiągnie w 2007 r. poziom, odpowiednio, 75 i 63 mln, przewiduje IDC.

Według prognoz International Data Corporation, wartość rynków krótkich wiadomości tekstowych oraz IM sięgnie przed końcem 2007 roku poziomu 1,9 mld USD każdy. Zdaniem analityków IDC, głównymi czynnikami, wpływającymi na szybki rozwój bezprzewodowych technologii Instant Messaging będzie wdrażanie tego typu rozwiązań w środowiskach biznesowych oraz promowanie ich jako niedrogich sposobów komunikacji dla użytkowników indywidualnych.

Po okresie bardzo sceptycznego nastawienia amerykanów do SMS-ów, liczba użytkowników tej metody komunikacji podwoiła się w ubiegłym roku i wynosi obecnie ok. 21 mln. IDC przewiduje, że ich liczba będzie się w dalszym ciągu w szybkim tempie zwiększać.

Zobacz również:


TOP 200