URTiP: więcej miejsca dla komórek

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty inicjuje środowiskową dyskusję na temat wykorzystania kanałów radiowych uwolnionych z początkiem roku przez wojsko. Dostępne częstotliwości zostaną przekazane obecnym trzem operatorom GSM lub nowemu podmiotowi, który zdecyduje się wejść na krajowy rynek. Potwierdza to spekulacje o możliwości pojawienia się czwartego operatora telefonii komórkowej.

Witold Graboś, prezes URTiP, jest przekonany, że mimo stopniowego nasycania rynku GSM i powolnego startu 3G w Europie, koncesją na świadczenie usług komórkowych w Polsce może być zainteresowany jeszcze jeden lub nawet dwóch operatorów. Spekulacje w mediach mówią np. o spółce Polpager, właścicielu sieci Sferia. Kolejny operator prawdopodobnie nie poniósłby wygórowanych kosztów koncesyjnych. W przedstawionej analizie rynku URTiP wskazuje bowiem na „występowanie znacząco odmiennych warunków ekonomicznych i społecznych, niż w chwili wydawania koncesji GSM/UMTS”.

Według URTiP istotnym problemem pozostaje obecnie odpowiednie zagospodarowanie uwalnianych częstotliwości. „Dostępne obecnie zasoby częstotliwości dla systemów telefonii komórkowej GSM 1800 MHz można wykorzystać w dwojaki sposób: zachowując obecny podział rynku między trzech operatorów sieci komórkowych, można przydzielić im dodatkowe kanały radiowe w celu polepszenia jakości i dostępności świadczonych usług.

Zobacz również:

  • Microsoft Office 365 - lista wersji, najważniejsze zmiany dla biznesu
  • Włoska firma opracowała własną wersję Pegasusa

mając na względzie nadrzędny cel, jakim jest ożywienie rynku telefonii mobilnej, należy przewidzieć możliwość wejścia na ten rynek dodatkowego, czwartego operatora sieci GSM 1800” – czytamy w oświadczeniu Prezesa URTiP.

Do dyskusji nad problemem zagospodarowania wolnych częstotliwości URTIP zaprasza izby gospodarcze, operatorów czy środowiska naukowe. Zgłoszone w ciągu trzech najbliższych miesięcy oficjalne stanowiska URTiP weźmie pod uwagę „w trakcie dalszych prac nad zagospodarowaniem wolnych częstotliwości i przygotowań organizacyjno-prawnych i koncepcyjnych do zadysponowania tymi zasobami”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200