URT poszerza koncesje Energisu

Urząd Regulacji Telekomunikacji wydał zezwolenie dla Energis Polska na mocy którego spółka będzie mogła świadczyć wszelkie usługi telekomunikacyjne w ramach własnej sieci. Dotychczas operator posiadał...

Urząd Regulacji Telekomunikacji wydał zezwolenie dla Energis Polska na mocy którego spółka będzie mogła świadczyć wszelkie usługi telekomunikacyjne w ramach własnej sieci. Dotychczas operator posiadał uprawnienia jedynie do świadczenia usług międzystrefowych. Od tej pory Energis będzie mógł przyłączać klientów bezpośrednio do sieci telekomunikacyjnej i świadczyć usługi dostępu do Internetu. Wyjątek stanowią wciąż połączenia międzynarodowe.

Zobacz również:


TOP 200