URT odrzucił nowy cennik TP SA

Urząd Regulacji Telekomunikacji odrzucił projekt nowego cennika dzierżawy łączy telekomunikacyjnych jaki TP SA zamierza wprowadzić w maju br.

Urząd Regulacji Telekomunikacji nie wyraził zgody na wprowadzenie nowego cennika dzierżawy łączy telekomunikacyjnych przez TP SA z powodu uchybień formalnych. „W projekcie brak jest uzasadnień zmiany cennika w każdej kwestii, która jest istotna z punktu widzenia zgodności cennika lub jego zmiany z postanowieniami ustawy Prawo Telekomunikacyjne" - napisano w komunikacie URT.

Prezes URT Kazimierz Ferenc stwierdził w oficjalnym piśmie, że "Zmiana cennika musi zawierać analizę kosztową, zawartą w uzasadnieniu do projektu. W przedmiotowej sprawie koszty świadczenia usług ponoszone przez operatora nie zostały przedstawione, co powoduje brak możliwości sprawdzenia poprawności skalkulowania proponowanych cen".

Zobacz również:

Rzecznik TP SA utrzymuje, że przesłany projekt miał na celu jedynie zasięgnięcie opinii URT do przedstawionych propozycji nowych cen. "Nie była to więc prośba o akceptację a o opinię, ale i tak, wbrew temu co głosi komunikat URT dołączona do niej była analiza kosztowa" - powiedział Witold Rataj.


TOP 200