URT: kara dla TP SA?

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji wszczął postępowanie administracyjne w sprawie przekazania przez TP SA niepełnych danych o przychodach z tytułu dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji, Kazimierz Ferenc, wszczął w połowie listopada postępowanie administracyjne w sprawie przedłożenia urzędowi niewłaściwych danych o przychodach TP SA z tytułu dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Brak odpowiedniej dokumentacji narusza regulacje prawne ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Uzyskanie tych danych jest niezbędne do ustalenia przez URT, który z operatorów ma dominującą pozycję na krajowym rynku usług dzierżawy łączy.

Prezes URT nakazał Telekomunikacji Polskiej SA ustosunkowanie się w ciągu tygodnia do powyższych ustaleń. W przypadku niedostarczenia urzędowi brakujących danych, URT-owi przysługuje prawo nałożenia na Telekomunikację Polską SA kary w wysokości do 3% rocznego przychodu za ubiegły rok kalendarzowy. Kara może więc wynieść kilkadziesiąt lub kilkaset milionów złotych.

Zobacz również:

  • Mroczne sekrety zarządzania danymi
  • Starlink dla pojazdów mobilnych
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200