URT chce wyjaśnień od TP SA

Prezes URT wystosował do operatora pismo, w którym domaga się wyjaśnień w sprawie ograniczania lokalnym operatorom dostępu do usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji wystąpił do TP SA o wyjaśnienie zasad nowej polityki operatora w zakresie dzierżawy łączy. Jak napisano w komunikacie, URT oczekuje w szczególności wyjaśnienia "ograniczania dostępu do usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych poprzez odmawianie zawierania nowych umów". Prezes URT zarządał także wyjaśnień i uzasadnienia działań polegających na ograniczaniu przepustowości łączy analogowych udostępnionych klientom. TP SA poinformowała, iż zamierza dzierżawić lokalnym dostawcom Internetu głównie łącza cyfrowe o większej przepustowości, których utrzymanie kosztuje operatorów znacznie więcej.

Prezes URT podejrzewa więc złamanie przez TP SA art. 61 ustawy Prawo telekomunikacyjne i oczekuje udzielenia przez telekom wyjaśnień w ciągu siedmiu dni.

Zobacz również: