URM lepiej poinformowany

Meldunki z Urzędów Wojewódzkich i rejonowych, przekazywane codziennie od 18 stycznia br. pocztą elektroniczną do Urzędu Rady Ministrów, zawierają m.in. informacje na temat ważniejszych działań i decyzji wojewody w sprawach prywatyzacji, komunalizacji i uwłaszczeń, decyzji finansowych, spotkań i rozmów z gośćmi krajowymi, decyzji i znaczących działań organów samorządu terytorialnego, ważniejszych publicznych działań partii politycznych, związków zawodowych i wyznaniowych oraz prognozy dot. ewentualnych zagrożeń normalnego funkcjonowania gospodarki i życia publicznego.

Meldunki z Urzędów Wojewódzkich i rejonowych, przekazywane codziennie od 18 stycznia br. pocztą elektroniczną do Urzędu Rady Ministrów, zawierają m.in. informacje na temat ważniejszych działań i decyzji wojewody w sprawach prywatyzacji, komunalizacji i uwłaszczeń, decyzji finansowych, spotkań i rozmów z gośćmi krajowymi, decyzji i znaczących działań organów samorządu terytorialnego, ważniejszych publicznych działań partii politycznych, związków zawodowych i wyznaniowych oraz prognozy dot. ewentualnych zagrożeń normalnego funkcjonowania gospodarki i życia publicznego.

W meldunkach comiesięcznych powinna być zawarta m.in. ocena realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych, finansowanych z budżetu wojewody, ocena bezrobocia, efektów współpracy z zagranicą oraz innymi wojewodami. Dzięki meldunkom kwartalnym Biuro Operacyjne URM liczy na uzyskanie wiadomości m.in. na temat stanu prywatyzacji i przekształceń własnościowych oraz form działalności gospodarczej, stosowanych przez organa samorządu terytorialnego.

Najbardziej kontrowersyjny jest, jak można sądzić na podstawie informacji docierających z niektórych województw, obowiązek podawania meldunków o życiu politycznym regionu. W Suwałkach np. przeciwko informowaniu Urzędu Wojewódzkiego o sprawach partyjnych zaprotestowali przedstawiciele Unii Pracy i KPN.

Ogromną trudność w przekazywaniu codziennych meldunków stwarza stan naszej telekomunikacji. Komputer musi sam wybrać odpowiedni numer telefonu w Warszawie, co w godzinach szczytu nie jest łatwe, tym bardziej, że URM na łączność komputerową ma wydzielone zaledwie 3 linie telefoniczne.


TOP 200