UOKiK zadecyduje czy TP SA dominuje na rynku dzierżawy łączy

Po tym jak Telekomunikacja Polska SA została uznana za dominującego operatora na rynku powszechnych usług telekomunikacyjnych, sytuacja może się wkrótce powtórzyć. Prezes URT przekazał bowiem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzję określającą pozycję TP SA na rynku dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Teraz UOKiK musi zająć stanowisko w tej sprawie.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji przekazał do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzję o dominującej pozycji Telekomunikacji Polskiej SA na krajowym rynku usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

Udział Telekomunikacji Polskiej SA w polskim rynku usług dzierżawy łączy telefonicznych przekracza znacznie 40%, co narusza ustawę z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i świadczy o dominacji przedsiębiorstwa w konkretnej branży.

Decyzja prezesa URT-u została przekazana prezesowi UOKiK z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dominacji TP SA. Wnioski jakie przedstawi Cezary A. Banasiński, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, będą końcowym etapem postępowania administracyjnego rozpoczętego 3 września 2001 r. przez prezesa URT-u wobec TP SA w zakresie świadczenia usług dzierżawy łączy. Po ewentualnym przychyleniu się przez UOKiK do decyzji URT-u, na Telekomunikację Polską SA nałożonych zostanie wiele dodatkowych obowiązków wynikających z racji zajmowanej dominującej pozycji na rynku dzierżawy łączy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200