UOKiK nakłada karę na Play – 8 milionów złotych do zapłacenia

Decyzja nie jest jednak ostateczna, a operator już się od niej odwołał.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę P4, operatora sieci Play, karę wynoszącą osiem milionów złotych. Kara została nałożona z powodu opieszałości operatora, który nie usunął niezwłocznie niedozwolonego postanowienia z umów z abonentami, a zarazem ograniczał ich prawa do dochodzenia odszkodowania za brak dostępu do usług telekomunikacyjnych.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte przez UOKiK w listopadzie ubiegłego roku. Urząd przede wszystkim miał wątpliwości związane z brakiem reakcji Play na wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten uznał w lutym 2012 roku, że jedna z klauzul stosowanych w umowach z klientami, jest niezgodna z prawem. Wynikało z niej, że korespondencja wysyłana na ostatni adres zamieszkania podany przez klienta, jest automatycznie uznawana za doręczoną. Klauzulę wpisano do rejestru postanowień niedozwolonych, a w związku z tym, powinna zostać momentalnie wykreślona z szablonów umów Play. Operator zrobił to jednak dopiero po ponad pięciu miesiącach od zapadnięcia wyroku.

Zobacz również:

  • Aplikacje na Androida zaoferują łatwiejsze usuwanie danych

UOKiK miał także wątpliwości odnośnie ograniczeń, które Play narzucał klientom ubiegającym się o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych. W świetle prawa, operator musi określić swoją odpowiedzialność – wskazać wysokość odszkodowania, termin jego wypłacania oraz zasady na jakich jest wypłacane. Samo odszkodowanie powinno jednocześnie rekompensować wysokość poniesionej straty. Tymczasem w umowach, które operator zawierał z klientami, w ogóle nie było zapisów pozwalających abonentowi dochodzić roszczeń ponad wartość kary umownej narzucanej przez przedsiębiorcę. Oznaczało to, że konsument nie mógł w sądzie domagać się rekompensaty ponad kwotę ustaloną we wzorcu kary umownej.

W związku z powyższym, prezes UOKiK nałożyła na P4 karę w wysokości 8 218 537 złotych. Maksymalny wymiar kary, jaki UOKiK może nałożyć na operatora w tym przypadku to 10% jego ubiegłorocznego przychodu. Decyzja urzędu nie jest jednak ostateczna, a operator sieci Play już się od niej odwołał do sądu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200