UOKiK nakłada karę na Play

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę P4, operatora sieci Play, karę w wysokości 8 mln zł.

UOKiK nakłada karę na Play
Postępowanie zostało wszczęte przez UOKiK w listopadzie ub. r. Urząd miał wątpliwości związane z brakiem reakcji Play na wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten uznał w lutym 2012 r., że jedna z klauzul stosowanych w umowach z klientami jest niezgodna z prawem. Wynikało z niej, że korespondencja wysyłana na ostatni adres zamieszkania podany przez klienta jest automatycznie uznawana za doręczoną. Klauzulę wpisano do rejestru postanowień niedozwolonych, w związku z tym powinna zostać od razu wykreślona z szablonów umów Play. Operator zrobił to dopiero po ponad pięciu miesiącach od zapadnięcia wyroku.

UOKiK miał wątpliwości co do ograniczeń, które Play narzucał klientom ubiegającym się o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych.

Prezes UOKiK nałożyła na P4 karę w wysokości 8 218 537 zł. Maksymalny wymiar kary, jaki UOKiK może nałożyć na operatora w tym przypadku, to 10% jego ubiegłorocznego przychodu. Decyzja urzędu nie jest ostateczna, a operator sieci Play już się od niej odwołał do sądu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200