UNISYS planuje otwarty system CTOS

Realizując mającą już rok obietnicę otwarcia swych sieciowych stacji roboczych (workstation) dla innych systemów operacyjnych i protokołów sieciowych, korporacja UNISYS wprowadziła kilka zmian w stacjach roboczych rodziny CTOS, dodając możliwości współpracy ze stacjami działającymi w systemie UNIX lub Microsoft Windows oraz wprowadzając wymyślny system zarządzania siecią.

Realizując mającą już rok obietnicę otwarcia swych sieciowych stacji roboczych (workstation) dla innych systemów operacyjnych i protokołów sieciowych, korporacja UNISYS wprowadziła kilka zmian w stacjach roboczych rodziny CTOS, dodając możliwości współpracy ze stacjami działającymi w systemie UNIX lub Microsoft Windows oraz wprowadzając wymyślny system zarządzania siecią.

Kluczowym udogodnieniem jest tu możliwość współpracy z Network File System (NFS), który de facto jest przemysłowiowym standardem przesyłania plików między komputerami połączonymi w sieć. Dzięki mechanizmom dostępnym w systemie NFS, takim jak zdalne wywoływanie procedur i zewnętrzna reprezentacja danych, stacja robocza CTOS będzie mogła współpracować w sieci z innymi stacjami typu CTOS lub UNIX. Systemy nie-unixowe także będą mogły mieć dostęp do plików CTOS.

Zastosowanie NFS zsynchronizuje rodzinę CTOS z systemem Unisys Architecture, zeszłoroczną propozycją systemu otwartego.

„W istocie, to, co oni robią, to dostosowanie się do standardów przemysłowych programów użytkowych" - powiedział John Dun-le, wiceprezydent Workgroup Technologies, Inc. w Hampton, Dodał, że umożliwienie użytkownikom CTOS dostępu do innych systemów operacyjnych skieruje ich narzekania na te właśnie systemy.

Unisys, który w roku 1988 przejął firmę Convergent Technologies, Inc. rozwijającą system CTOS, twierdzi, że 800 tys. stacji roboczych różnych firm używa powszechnie wielodostępnego, sieciowego systemu operacyjnego CTOS, co czyni go trzecim pod względem popularności systemem po DOS-ie i systemie operacyjnym Macintosha.

Mając nadzieję utrzymać tych klientów, UNISYS zapowiedział także programów}' emulator systemu Windows 3.0. Emulator umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu programów DOS-owskich na stacji roboczej CTOS, klasy 80386 firmy Intel. Wersja 4.1 emulatora na PC kosztuje 435 USD-na każdego użytkownika plus 529 USD na stację roboczą.

UNISYS zapowiedział także In-control, narzędzie do zarządzania i dystrybucji oprogramowania w sieci CTOS. Incontrol umożliwia automatyczne przesyłanie komunikatów do lokalnych lub zdalnych systemów zarządzania, z których administrator systemu może mieć dostęp do bazy danych opartej na SQL firmy Oracle Systems Corp.

- Unisys stwierdził, że wersja Incontrol zgodna z IBM-owskim systemem zarządzania siecią Net-view będzie gotowa w drugim kwartale roku 1991 i że ta nowa wersja będzie „zbliżała się" do międzynarodowych standardów, takich jak International Standards Organization's Open Systems In-terconnect Common Management Information Protocol.


TOP 200