UMTS w 2006 roku

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty podpisał decyzję o przesunięciu terminu wprowadzenia usług UMTS na 1 stycznia 2006 roku.

Tym samym zostały uwzględnione wnioski trzech polskich operatorów sieci komórkowej – Centertela, PTC i Polkomtela , którzy w połowie lipca br. wystąpili o przedłużenie terminu wprowadzenia usług UMTS. Argumentowali, że przesunięcie jest konieczne, gdyż w przypadku niskiego popytu na usługi UMTS całość kosztów ponieśliby obecni użytkownicy telefonów GSM. Proces implementacji w Europie Zachodniej również został odroczony, a nieukończona standaryzacja mogłaby w przyszłości spowodować konieczność wymiany sprzętu i kolejne koszty.

"Prezes URTiP Witold Graboś, po analizie wniosków operatorów uznał, że dotychczasowe daty implementacji sieci UMTS w Polsce nie będą mogły być dotrzymane z przyczyn niezależnych od wnioskodawców i powinny ulec zmianie.Nie można bowiem oferować usług w zakresie technologii, która wciąż nie wyszła poza stadium projektów i prac standaryzacyjnych. Obecnie przedstawiane przez operatorów zweryfikowane prognozy pozwalają wnioskować, że popyt na usługi UMTS będzie początkowo znikomy, stąd zmiana wymogów pokrycia zasięgiem sieci UMTS." – głosi komunikat na stronie internetowej URTiP.

Szef URTiP przesunął na koniec 2007 roku obowiązek pokrycia zasięgiem sieci UMTS 20 proc. populacji kraju. Zniósł natomiast wymóg dotarcia do 40 proc. mieszkańców Polski, co wcześniej miało nastąpić do końca 2008. Nie zmieniła sie data uprawniająca do wcześniejszego rozpoczęcia świadczenia usługi UMTS - 1 stycznia 2004.

Koncesje na UMTS zostały wydane w 2001 roku, za które każdy operator musi zapłacić 650 mln euro. Termin ostatecznej spłaty upływa w 2022 r.