UML dla Javy

Narzędzie Structure Builder służy do modelowania aplikacji w Javie. Jego zaletą jest integracja z popularnymi środowiskami programistycznymi.

Narzędzie Structure Builder służy do modelowania aplikacji w Javie. Jego zaletą jest integracja z popularnymi środowiskami programistycznymi.

Dostępne narzędzia Unified Modelling Language (UML) są na ogół produktami przeznaczonymi dla dużych przedsiębiorstw, które stać na zakup uzupełniających zestawów do pisania aplikacji i zwrotnego tworzenia modelu na podstawie kodu. Większość z nich zazwyczaj jest słabo zintegrowana z popularnymi środowiskami programistycznymi IDE.

Java w UML

Jedynym narzędziem do modelowania UML aplikacji w Javie jest Structure Builder 3.3 firmy Tendril Software. Programista może określać i wizualnie prezentować zależności między obiektami, graficznie tworzyć złożone modele aplikacji i tworzyć kod Javy. Produkt pozwala na synchronizację kodu z modelem: zmiany w modelu są odzwierciedlane w kodzie aplikacji i odwrotnie. Program może również odczytywać kod lub pliki klas istniejących w aplikacji - stworzonych także przez inne narzędzia - i generować na tej podstawie model UML (inżynieria zwrotna). Dokumentowanie modelu ułatwia możliwość wstawiania znaczników do programu Javadoc. Program jest zgodny ze specyfikacją JDK 1.1, 2 i może korzystać z kolekcji obiektów (ObjectSpace).

Structure Builder jest oferowany w 4 wersjach: Standard, Enterprise, Enterprise Pro i Enterprise Pro-SM, dostępnych w cenie od 300 do ok. 2000 USD (na jedno stanowisko programistyczne).

Wersja Standard jest przeznaczona dla programisty, który jest zainteresowany modelowaniem aplikacji Java w UML. Począwszy od wersji Enterprise, program pozwala na tworzenie komponentów Java Beans i Enterprise Java Beans oraz dokumentacji w formacie HTML. Dostępny zestaw funkcji API umożliwia integrowanie narzędzia z innymi środowiskami programistycznymi. Enterprise Pro pozwala na stosowanie diagramów Use Case i diagramów sekwencyjnych. W wersji Pro-SM można tworzyć diagramy sekwencyjne na podstawie kodu aplikacji.

Integracja z narzędziami

Aby upowszechnić to niedrogie narzędzie do modelowania UML, firma Tendril zawarła porozumienia z największymi producentami środowisk programistycznych. Obecnie każda z wersji Structure Buildera 3.3 może współpracować z pakietem narzędziowym Oracle JDeveloper 3. Podobną umowę zawarła też z firmami NetBeans i Symantec. Structure Builder w wersji Enterprise może również tworzyć modele aplikacji w Javie dla obiektowej bazy CA Jasmine.


TOP 200