UKIE zaprasza do debaty o prawie UE

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej uruchomił dzisiaj forum internetowe. Ma ono umożliwić "aktywny udziału w dyskusji nad wspólnotowym ustawodawstwem wszystkich zainteresowanych środowisk".

Celem forum jest "inspirowanie społecznych konsultacji nad projektami nowych aktów prawnych i kluczowych dokumentów Unii Europejskiej na każdym etapie procesu decyzyjnego". Jak zapewniają twórcy projektu wszelkie pojawiające się wypowiedzi będą analizowane i przekazywane poszczególnym ministerstwom i urzędom. Forum jest oczywiście moderowane.

Na razie zawartość serwisu jest dosyć skromna. Nie ustrzeżono się także pewnych błędów technicznych. Dwa pierwsze wątki na forum dotyczą Propozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o usługach na Rynku Wewnętrznym oraz umówieniu Projekt Zielonej Księgi Komisji Europejskiej nt. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zobacz również:

  • Klasyczne Google Sites będzie działać do początku grudnia

Oprócz "e-debat" zawartość uruchomionego przez UKIE serwisu tworzy także sekcja informacyjna - zawierająca treść aktów prawnych i dyrektyw unijnych oraz katalog witryn najważniejszych instytucji w UE. W serwisie w przyszłości mają się pojawiać także analizy i ekspertyzy dotyczące projektów aktów prawnych, które poddawane są publicznej debacie.

http://debata.ukie.gov.pl/test/dp.nsf

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200