UKE unieważnia aukcję na częstotliwości 5G

Eksperci przewidywali, że w związku z ostatnią zmianą przepisów tak to się właśnie skończy. Dzisiaj rano na witrynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) pojawił się lakoniczny komunikat informujący, że prezes UKE podjął decyzję o wszczęciu z urzędu postanowienia zmierzającego do unieważnienia ogłoszonej na początku marca tego roku aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz.

W zamyśle inicjatorów tej aukcji miała ona umożliwi rozwój w Polsce sieci o wysokiej przepustowości, wykorzystujących w szczególności technologię 5G. Prezesa UKE ogłosił aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój takich sieci w Polsce w dniu 3-marca. Obejmowała ona 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz.

Każda rezerwacja dotyczyła blok częstotliwości o szerokości 80 MHz i miała obowiązywać do 30 czerwca 2035 r. Udział w aukcji mogły brać jedynie podmioty legitymujące się odpowiednim doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym i wiarygodnością finansową. Każdy uczestnik aukcji mógł się ubiegać o jedną rezerwację częstotliwości. Dla każdej z czterech rezerwacji cena wywoławcza została wtedy ustalona na 450 mln zł.

Zobacz również:

  • Lider wdrożeń MS Dynamics w Polsce planuje IPO
  • Następny egzemplarz komputera Apple-1 wystawiony na sprzedaż

Decyzja Prezesa UKE ma związek z nowymi przepisami wprowadzonymi w życie 15-go maja. Chodzi o tzw. Tarczę 3.0, czyli kolejną ustawę antykryzysową związaną z pandemią koronawirusa COVID-19, która zmienia zapisy Prawa Telekomunikacyjnego. Co ciekawe zawierają one również przepis mówiący o tym, że w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia powinien zostać ogłoszony konkurs na nowego prezesa UKE.

W opublikowanym wczoraj komunikacie czytamy: „W związku z przepisami art. 118d ust. 1a oraz 1b ustawy prawo telekomunikacyjne („PT”), wprowadzonymi do PT z dniem 16 maja 2020 r. na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), w dniu 20 maja 2020 r. Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie unieważnienia aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz ogłoszonej w dniu 6 marca 2020 roku”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200