UKE przystąpił do porozumienia chroniącego abonentów

Prezes UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) wraz Ministrem Cyfryzacji, NASK oraz Orange Polska, Polkomtel, P4 i T-Mobile Polska przystąpił do porozumienia o współpracy w zakresie szczególnej ochrony użytkowników internetu przed stronami wyłudzającymi dane, w tym dane osobowe, w okresie stanów nadzwyczajnych, m.in. stanu epidemii.

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 coraz częściej pojawiają się domeny internetowe mające na celu wprowadzenie w błąd i wyłudzanie od użytkowników internetu ich danych osobowych, a także środków finansowych, w szczególności z wykorzystaniem wiadomości SMS i MMS. Sprzyja temu m.in. wzmożone korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej podczas coraz powszechniej wdrażanego modelu pracy zdalnej oraz edukacji on-line.

Podpisane w związku z epidemią porozumienie jest podstawą do wspólnego działania UKE, resortu cyfryzacji, NASK i operatorów w celu stworzenia i sprawnego prowadzenia listy ostrzeżeń dotyczących domen internetowych, które służą do wyłudzeń danych i środków finansowych abonentów.

Zobacz również:

Rejestr stworzony przez NASK będzie stanowił uzupełnienie dotychczasowych działań antyfraudowych UKE. UKE bada m.in. zjawiska wyłudzeń konsumenckich takich jak „wangiri fraud”, czyli prowokowania abonenta do oddzwonienia na nieodebrane zagraniczne połączenie, czy też podszywanie się pod innego operatora w celu nakłonienia do zawarcia nowej umowy.

Skargi konsumenckie związane z nieprawidłowościami w przypadku usług telekomunikacyjnych lub pocztowych można zgłaszać za pośrednictwem naszej infolinii Centrum Informacji Konsumenckiej UKE (22 330 40 00).

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200