UKE przygląda się wymianie ruchu IP

W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej 11 października odbędzie się debata nt. wymiany ruchu IP w Polsce.

"Debata odbędzie się 11 października 2006 r. (środa) w godzinach 10:00 - 16:00 w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.

Stanowiska, opinie oraz propozycje wystąpień i prezentacji, a także propozycje poruszanych w czasie debaty zagadnień można przekazywać do UKE do dnia 30 września 2006 r. na adres e-mail: i.bartold@uke.gov.pl

Oczekiwane zagadnienia do dyskusji:

1. Sytuacja w zakresie wymiany ruchu IP w Europie i na świecie.

2. Aktualna sytuacja w Polsce.

3. Pożądana sytuacja w Polsce i droga dojścia do niej.

Szczegółowy program debaty, uwzględniający nadesłane propozycje, zostanie zamieszczony na stronie internetowej UKE na początku października br.

Chęć udziału w debacie należy potwierdzić przesyłając zgłoszenie pod adres mailto:i.bartold@uke.gov.pl do dnia 30 września br." - poinformował UKE.