UKE dostanie dotację na budowę platformy e-usług

Prezes UKE, Magdalena Gaj, podpisała porozumienie o dofinansowanie projektu Budowa platformy e-Usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Całkowita wartość projektu wynosi 24 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu budowy platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej spełnił pozytywnie kryteria formalne i merytoryczne określone dla 7. osi priorytetowej i 27 kwietnia zostało podpisane Porozumienie o dofinansowanie projektu zawarte pomiędzy Władzą Wdrażającą Projekty Europejskie, a Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Platforma ma umożliwić przedsiębiorcom i konsumentom usług telekomunikacyjnych i pocztowych, korzystanie z internetowych porad konsumenckich czy uczestniczyć w rozstrzyganiu sporów z operatorami online. Projekt ma zapewnić klientom kompleksową obsługę obejmującą składanie wniosków i sprawozdań, zwrotne otrzymywanie dokumentów oraz wgląd w stan sprawy bez konieczności osobistej obecności w Urzędzie.

Zobacz również:

  • W zeszłym roku polscy użytkownicy sieci mobilnych przenieśli rekordową liczbę numerów
  • Jak technologia może pomóc podczas kryzysu uchodźczego
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200