UKE: debata o częstotliwościach

Krajowa strategia gospodarki częstotliwościowej będzie tematem spotkania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z przedstawicielami polskiej branży telekomunikacyjnej.

Wyniki dyskusji z udziałem zaproszonych operatorów, w tym szczególnie użytkowników widma częstotliwości, pozwolą Prezesowi UKE na właściwe ukierunkowanie działań regulacyjnych, uwzględniających potrzeby rynku i zmierzających do bardziej efektywnego gospodarowania częstotliwościami - głosi komunikat UKE

Podczas debaty Anna Streżyńska zamierza omówić aktualne wykorzystanie widma radiowego w Polsce, strategię "Przyszłościowa polityka wykorzystania widma radiowego w Unii Europejskiej" oraz na przykładzie Niemiec - strategię tamtejszej gospodarki częstotliwościowej. Program przewiduje także prezentację zamierzeń strategicznych Prezesa UKE w zakresie gospodarki widmem.

Zobacz również:

Podczas debaty zaplanowano wystąpienia przedstawicieli Instytutu Łączności, KIGEiT oraz PIIT a także reprezentantów Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami, Grupy TP, oraz niemieckiej spółki Wimax Telecom.

Więcej informacji: UKE

Jak informowaliśmy wcześniej, Komisja Europejska jest przekonana, że bodźcem dla rozwoju całej gospodarki będzie zliberalizowanie użytkowania częstotliwości radiowych, które w miarę możliwości powinny być przydzielane zgodnie z popytem rynkowym.


TOP 200