UKE: Dostawcy internetu walczą na czas i promocje

Najwięksi operatorzy telekomunikacyjni, którzy świadczą usługi dostępu szerokopasmowego, raczej nie obniżają opłat abonamentowych za swoje usługi w cennikach standardowych. Proponują jednak atrakcyjne cenowo usługi w ramach promocji. By z nich skorzystać konieczne jest związanie się z dostawca na rok, a nawet trzy lata. Czy ciągła promocja to lepszy pomysł na klienta niż stopniowe obniżanie standardowych cen usług dostępowych?

Przy okazji wydania raportu o cenach szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce, który został przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, otrzymaliśmy definicję szerokiego pasma: usługa szerokopasmowa to taka, w której przepływność w stronę abonenta powinna być wyższa niż 144 kbit/s.

Pierwsza część analizy UKE to porównanie cen usług dostępu szerokopasmowego do sieci internet świadczonych przez TP SA na koniec roku 2005 z promocją cenową obowiązującą od 4 lipca 2006 roku.

Poniższy wykres obrazuje znaczące różnice między cenami standardowymi a promocyjnymi w obecnej ofercie TP SA. Przykładowo, dla opcji neostrada 512 kbit/s w umowie na 36 miesięcy abonament w pierwszych 12 miesiącach w promocji stanowi niespełna 17 % opłaty z cennika podstawowego, a po tym okresie podwaja się i stanowi 33,26 % opłaty standardowej.

UKE: Dostawcy internetu walczą na  czas i promocje

Jak piszą autorzy raportu UKE, obecnie możliwe jest korzystanie z neostrady w okresie 3 letnim za przeciętnie 40% ceny z cennika podstawowego. Przy czym w przypadku neostrady w opcji 512 kbit/s jest to tylko 27%, a w przypadku najszybszej opcji - 6 Mbit/s - jest to 47%. Wskazuje to na dotychczasowy poziom marży TP osiągany na tych usługach do czasu obecnej promocji.

W drugiej części raportu przeprowadzona została analiza cen z końca roku 2005 aktualnych sześciu największych konkurentów TP, (Netia, Dialog, UPC, Vectra, Multimedia Polska, Aster City).

Od roku niewiele zmieniło się w cennikach standardowych. Stagnacja cen w ofertach podstawowych poszczególnych operatorów powoduje, iż klienci kuszeni są różnego rodzaju promocjami, których zadaniem ma być przywiązanie

abonenta na jak najdłuższy czas. Wcześniejsza rezygnacja z

umowy grozi wysokimi karami.

UKE: Dostawcy internetu walczą na  czas i promocje

W ostatniej części raportu zawarte zostały wnioski nasuwające się po analizie wyżej opisanych zmian cen usług szerokopasmowych.

Oferty promocyjne w przedziale przepływności do 1 Mbit/s są dużo tańsze niż te oferowane w cennikach standardowych poszczególnych operatorów. Wyjątkiem jest spółka UPC, której ceny w obu ofertach różnią się nieznacznie. W niektórych przypadkach średni abonament w promocji jest ponad trzykrotnie tańszy od tego podstawowego.

W przypadku usług o przepływnościach powyżej 1 Mbit/s nie ma aż takich dużych różnic w cenach określonych w cenniku podstawowym i promocyjnym, jak to miało miejsce dla niższych prędkości, jednak nadal różnice sięgają ponad 200%.

Podpisywaniem umowy na czas określony od 12 miesięcy do nawet 36 w przypadku TP SA, ma na celu związanie klienta z daną firmą na jak najdłuższy czas. Operator w przypadku umów na czas określony może zaplanować swoje przyszłe przychody i wydatki.

- Sytuacja regulacyjna przyczynia się do konieczności ciągłej walki o klienta, a przy umowach na 12 czy 24 miesiące przedsiębiorca telekomunikacyjny ma pewność, że abonent związany z operatorem długoterminową umową, nie zrezygnuje z usługi przed terminem określonym w umowie, gdyż rezygnacja wiązałaby się z wysokimi karami umownymi - piszą autorzy raportu.

Rynek próbuje reagować na obniżki cen ze strony operatora dominującego. Pozostali gracze na rynku dostępu do sieci internet również próbują pozyskać nowych abonentów swoich usług poprzez wprowadzanie różnego rodzaju promocji. Ceny usług w poszczególnych przedziałach przepływności nie wykazują znacznych różnic. Różnice uwidaczniają się przy analizie horyzontów czasowych, na jakie zawierane są umowy. Żaden z analizowanych operatorów, wyłączając TP SA, nie wymaga podpisywania umowy aż na trzy lata. Nawet umowa jaką oferuje operator dominujący na

najkrótszy okres, 24 miesiące, znajduje się w regulaminie promocji tylko Netii SA, pozostali operatorzy wymagają podpisywania umowy z reguły na 12 miesięcy.

***

Więcej danych i wniosków w raporcie UKE "Analiza cen usług szerokopasmowych w Polsce po wprowadzeniu przez TP S.A. nowej promocji na usługi Neostrada" (PDF).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200