UE zbuduje w Europie sieć hot spotów

Bezpłatne Wi-Fi dla wszystkich. Z propozycją taką wystąpił Jean-Claude Juncker (stojący na czele Komisji Europejskiej) podczas dorocznego przemówienia podsumowującego dokonania Unii Europejskie i nakreślającego kierunki jej działania w następnym roku. Zaproponowany przez niego projekt został oznaczony symbolem WIFI4EU (Wi-Fi for EU).

Przewiduje on, że we wszystkich publicznych miejscach – a więc w parkach, na stadionach, w bibliotekach, na placach, itd. – powinny zostać zainstalowane hot spoty. KE wyasygnowała na ten cel 120 mln euro i chce, aby do 2019 roku powstało w Europie (chodzi oczywiście o kraje należące do Unii Europejskiej) ponad 6 tys. bezpłatnych punktów dostępowych Wi-Fi.

Analitycy twierdzą, że nie rozwiąże to generalnie problemu, ale jest krokiem w dobrym kierunku. Projekt przewiduje, że w miejscach w których istnieją już płatne punkty dostępowy, hot spoty nie będą instalowane. Pojawią się natomiast w tych miejscach, w których punktów dostępowych - czy to płatnych czy bezpłatnych - w ogóle nie ma.

Zobacz również:

  • KE nie chce TikToka
  • Rząd przyjął projekt budowy Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

Bezpłatne punkty dostępowe Wi-Fi są tylko jednym z elementów szerszej strategii, jaką przyjęła Unia Europejska. Zamierza ona też zając się uregulowaniami prawnymi, jakim podlegają firmy telekomunikacyjne świadczące usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Chodzi o to, aby w poszczególnych krajach obowiązywało podobne prawo jak i o to, aby zobligować rządy do działania, które zapewni jak największej liczbie obywateli dostęp do Internetu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200