UE zamierza zaostrzyć restrykcje dotyczące przekazywania danych rządom spoza UE

Jeszcze w lutym Komisja Europejska opublikuje ustawę o danych, która nałoży na dostawców usług w chmurze (np. Amazon czy Microsoft) oraz usług przetwarzania danych obowiązek ustanowienia zabezpieczeń przed nielegalnym transferem danych do rządów spoza UE.

UE zamierza zaostrzyć restrykcje dotyczące przekazywania danych rządom spoza UE

Guillaume Périgois / Unsplash

Jak podaje agencja Reuters, która dotarła do treści proponowanych przepisów, nowe zasady określąprawa i obowiązki w zakresie wykorzystania danych UE, takich jak inteligentne maszyny i towary konsumpcyjne, i jest częścią szeregu przepisów mających na celu powstrzymanie amerykańskich gigantów technologicznych i pomoc UE w osiągnięciu jego ekologicznych i cyfrowych celów.

Obawy UE dotyczące przekazywania danych rosną od czasu ujawnienia przez byłego amerykańskiego kontrahenta wywiadowczego Edwarda Snowdena w 2013 r. informacji o masowej inwigilacji USA. Europejski sąd najwyższy w 2020 r. (tzw. Schrems II) unieważnił transatlantycką umowę o transferze danych, znaną jako Tarcza Prywatności UE-USA, na której polegają tysiące firm w zakresie usług, od infrastruktury chmurowej po płace i finanse, z powodu podobnych obaw.

Zobacz również:

  • UE może badać przejęcia firm z branży technologicznej nawet jeśli nie działają w Europie
  • Oracle wprowadza Sovereign Cloud Regions dla Unii Europejskiej
  • Opłata reprograficzna to kolejny zły pomysł

Stany Zjednoczone i UE próbowały wypracować nowy pakt w ciągu dwóch lat od tego czasu. Sekretarz handlu USA Gina Raimondo powiedziała, że jest przekonana, że będzie nowe porozumienie, które uwzględnia obawy sądu UE. „Administracja Bidena uważa sfinalizowanie wzmocnionej Tarczy Prywatności za priorytet nr 1”, powiedziała Raimonfo podczas DIGITAL EUROPE.

Ustawa o danych posuwa się dalej niż obecne ograniczenia dotyczące przekazywania danych osobowych poza blok 27 państw poprzez rozszerzenie takich ograniczeń na dane nieosobowe.

„Pojawiły się obawy dotyczące bezprawnego dostępu rządów państw spoza UE/EOG. Takie zabezpieczenia powinny jeszcze bardziej zwiększyć zaufanie do usług przetwarzania danych, które w coraz większym stopniu stanowią podstawę europejskiej gospodarki opartej na danych” - stwierdzono w dokumencie UE, pisze Reuters. Co więcej, dostawcy usług przetwarzania danych będą musieli „podjąć wszelkie rozsądne środki techniczne, prawne i organizacyjne, aby zapobiec takiemu dostępowi, który mógłby potencjalnie kolidować z konkurencyjnymi zobowiązaniami do ochrony takich danych na mocy prawa UE, chyba że spełnione zostaną rygorystyczne warunki”.

Ustawa o danych ma na celu opracowanie standardów interoperacyjności dla danych wykorzystywanych w różnych sektorach w związku z obawami dotyczącymi barier w wymianie danych w ramach poszczególnych branż i pomiędzy nimi.

Ma ona również na celu ułatwienie przedsiębiorstwom przełączania się między usługami w chmurze i usługami brzegowymi poprzez określenie minimalnych regulacyjnych wymogów umownych, handlowych i technicznych dla dostawców usług w chmurze, usług brzegowych i innych usług przetwarzania danych, aby umożliwić przełączanie się między takimi usługami.

Komisja ustaliła wstępną datę publikacji ustawy o danych na 23 lutego.

Źródło: Reuters

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200